Bilimsel Program

 
 
  19 NİSAN 2018, PERŞEMBE  
       
  13.00-16.00 TOPLANTI: Kritik Hastayı Hayata Bağla (Toplantıya katılım için kayıt olmak gerekmektedir. Kayıt olmak için tıklayınız) AKDENİZ SALON
       
    Moderatörler: Mehmet Uyar - Kubilay Demirağ  
  13:00-13:30 Protein katabolizması ve protein desteğinin önemi Mehmet Uyar
  13:30-14:00 İmmünonütrisyon: Nerede ? Ne zaman ? Murat Gündüz
  14:00-14:30 Kahve arası  
  14:30-15:00 Nütrisyonel açıdan glisemi yönetimi Çetin Kaymak
  15:00-15:30 Nütrisyonel komplikasyonların yönetimi Kubilay Demirağ
  15:30-16:00 Sorular ve tartışma  
       
  16.00-17.15 AÇILIŞ KOKTEYLİ STAND ALANI
       
  17.15-18.00 AÇILIŞ TÖRENİ B SALONU
    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı  
    Kongre Sekreterinin Konuşması Işıl Özkoçak Turan
    Kongre Başkanının Konuşması Mehmet Uyar
       
  18.00-18.30 CEMALETTİN ÖNER AÇILIŞ KONFERANSI B SALONU
    Yoğun Bakım Tıbbının Geleceği Jozef Kesecioğlu
       
  18.30-19.30 AÇILIŞ KONSERİ - Anjelika Akbar B SALONU
       
  20 NİSAN 2018, CUMA  
       
  08.30 - 10.00 PANEL-1 YOĞUN BAKIM TIBBININ GELECEĞİ A SALONU
    Moderatörler: Jozef Kesecioğlu-Lütfi Telci  
    The future of education in intensive care Francesca Rubulotta
    Medikal elektronik kayıtların kliniğe ve araştırmaya katkısı Figen Esen
    Telemedicine Necati Gökmen
       
    PANEL-2 NÖRO YOĞUN BAKIM B SALONU
    Moderatörler: Gülsen Korfalı - Ercüment Yentür  
    Early prognostication in traumatic brain injury:from IMPACT and CRASH score to machine-learning algorithms Lara Prisco
    Kafa travmasında hemodinamik kontrol Aynur Akın
    Nöro yoğun bakımda hemşirenin rolü Sakine Boyraz 
    Kafa travmasında mekanik ventilasyon Özkan Akıncı
       
    PANEL-3 DİRENÇLİ ENFEKSİYONLAR C SALONU
    Moderatörler: Azize Beştaş - Simay Serin   
    Yeni sürveyans kriterleri Gökhan Aygün
    Dirençli enfeksiyonları önleme politikaları Duygu Sönmez Düzkaya
    Fungal enfeksiyonlar Zekaver Odabaşı
    Özel durumlarda antibiyotik dozları Murat Gündüz 
       
  10.00-10.30  KAHVE MOLASI VE FİRMA ZİYARETLERİ  
       
  10.00-10.30 E-POSTER SUNULARI E-POSTER ALANI
       
  10.30-12.00 PANEL-4 OBEZ HASTA A SALONU
    Moderatörler: Aliye Esma Çoruh - Güniz Meyancı Köksal  
    Obezite paradoksu Ali Abbas Yılmaz   
    Caring for the obese patient in bariatric surgery Francesca Rubulotta
    Obez hastanın bakımı Besey Ören   
    Obez hastada mekanik ventilasyon Murat Yılmaz    
       
    PANEL-5 YAŞAM SONU KARARLARI B SALONU
    Moderatörler: Ülkü Aypar - Ali Günerli  
    Yoğun bakımda yaşam sonu kararları Atilla Ramazanoğlu  
    Türkiye'de yoğun bakımda yaşam sonu uygulamaları Nur Baykara
    Hemşirelerin yaşam sonu uygulamalarına yaklaşımı Esra Uğur 
    End of life care and goals of care policy Yaseen Arabi
       
    PANEL-6 STEROİD TEDAVİSİ   C SALONU
    Moderatörler: Jale Bengi Çelik - Murat Sayın  
    CIRCI Özlem Çakın
    ARDS Perihan Ergin Özcan
    Sepsis Gülbin Aygencel Bıkmaz
    KOAH Ezgi Özyılmaz
       
  12.00 - 13.00 KONFERANSLAR SERİSİ-1 A SALONU
    Moderatör: Mert Şentürk  
    The 10 false beliefs in adult critical care nephrology Claudio Ronco
    Non-invasive multi-parametric cardiorespiratory assessment of the hemodynamically unstable patient Azriel Perel
       
    SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 1 B SALONU
    Oturum Başkanları: Ahmet Coşar - Mehmet Kızılkaya  
       
  S - 1  DEÜTF Hastanesinde 2010-2017 arasında saptanan beyin ölümü olgularının retrospektif incelenmesi Emel İbişoğlu
  S - 2  Pozitif basınç desteğinde vena cava inferior kollabilisite ve distensibilite indekslerinin intravasküler volüm değerlendirilmesini öngörmedeki etkinliği Aykut Sarıtaş
  S - 3  Erişkin yoğun bakımda yatan hastaların yakınları tarafından algılanan yoğun bakım ünitesi stresörleri Demet Turan Bayraktar
  S - 4  Family Satisfaction in Intensive Care Unit-24 (FS-ICU 24) ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması ve yoğun bakım hastalarında aile memnuniyetinin değerlendirilmesi Zeynep Yüksel Turhan
  S - 5  Yoğun bakımda toraks travmalı olgularda mortalite prediktörleri: 10 yıllık sonuçlar Ahmet Oğuzhan Küçük
  S - 6  Pulmoner endarterektomi ameliyatı sonrası ekstrakorporeal membran oksijenasyon endikasyonları ve sonuçlar: Tek merkez deneyimi Halide Oğuş
       
    SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 2 C SALONU
    Oturum Başkanları: Hüseyin İlksen Toprak - Gönül Ölmez Kavak  
       
  S - 7  Kadavradan donör sağlayabiliyor muyuz?: 2011 -2017 beyin ölümü takiplerimiz Ali Çiftçi
  S - 8  2017’de Türkiye’deki yoğun bakım doktorlarının yaşam sonu kararlarına yaklaşımları Zehra Nur Baykara
  S - 9  Yoğun bakım hastalarında kullanılan sıkı kan şekeri protokolüne uyum ve sonuçlarının değerlendirilmesi Oktay Demirkıran
  S - 10  Yoğun bakım hastalarında proprioseptif nöromusküler fasilitasyon temelli ekstremite egzersizlerinin solunumsal yanıtlar üzerine akut etkisi: Pilot çalışma Mehmet Şengül
  S - 11  Sepsis ilişkili akut beyin disfonksiyonu olan hastalarda inflamatuar belirteçler ile kognitif sonuç ilişkisi Günseli Orhun
  S - 12  Hedeflenmiş sıcaklık yönetimi uygulanan kardiyak arrest hastalarında prokalsitonin düzeyleri ile erken dönem enfeksiyonların ilişkisi Çiler Zincircioğlu
       
  13.00 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ  
       
  14.00-15.30 WHO-GSA-TYBD ORTAK TOPLANTISI A SALONU
    Moderatörler: Mehmet Uyar, Necmettin Ünal  
       
    Challenges and opportunities of the WHO Sepsis Resolution Konrad Reinhart
    Türkiye’de tıp eğitiminde sepsis Necmettin Ünal
    Teaching sepsis management and critical care to medical students and residents Charles Gomersall
       
    SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 3
B SALONU
    Oturum Başkanları: Hatice Yağmurdur - Hakan Erbay  
       
  S - 13  Karaciğer transplantasyonu hastalarında postoperatif yoğun bakım mortalitesini öngörmede etkili faktörler Eyyüp Sabri Özden
  S - 14  Yoğun bakımda takip edilen hastaların kan glukoz seviyelerinin kan kültür pozitifliği üzerine etkisi Süleyman Yıldırım
  S - 15  Yoğun bakımlara hasta yatışı ve çıkışı: Eğitim ve araştırma hastanesi verileri Esra Sarı
  S - 16  High Flow Nasal Oksijen (HFNOT) uygulaması yoğun bakımda fark yaratır mı? Süheyla Abitağaoğlu
  S - 17  Hayatı tehdit eden beta bloker ve trisiklik antidepresan intoksikasyonunun intravenöz lipid infüzyonu ve yüksek doz insülin ile başarılı tedavisi Aslı Yıldız
  S - 18  Ultrasonografi ile tespit edilen pnömotoraks olgusu Funda Gök
  S - 19  Üçüncü basamak reanimasyon yoğun bakım ünitesinin antibiyotik üreme ve direnç paternlerinin değerlendirmesi: Tek merkezli kesitsel retrospektif çalışma Berna Kaya Uğur
  S - 20  Yoğun bakımda akut spinal kord travma sonrası Non-Infeksiyoz ateş Mehtap P. Küçük
  S - 21  Post travmatik çoklu ilaca dirençli Acinetobacter Baumannii menenjitli olguda intratekal ve intravenöz kolistin tedavisi Sevil Bümen
  S - 22  Hacettepe üniversitesi tıp fakültesi anestezi yoğun bakım ünitesindeki 2013-2017 yılları arasındaki olay bildirimlerinin incelenmesi Necla Dereli
       
    SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 4
C SALONU
    Oturum Başkanları:  Serdar Ekemen - Onur Özlü  
       
  S - 23  Üçüncü basamak yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik sıklığı Murat Emre Tokur
  S - 24  Pediyatrik kalp cerrahisi sonrası mortaliteyi belirleyen faktörler Nurgül Yurtseven
  S - 25  Sepsis ve septik şokta sitokin tutucu tedavi: İki yıllık deneyim Aykan Gülleroğlu
  S - 26  Yoğun bakım ünitesinde alınan ilk yatış kültür sonuçlarını etkileyen faktörler ve mortaliteye etkisi Fulya Çiyiltepe
  S - 27  Yoğun bakımımızdaki Pan-rezistan bakteriyel enfeksiyonlar Yelda Balık
  S - 28  Tek merkezli retrospektif bir çalışma: Mekanik ventilasyondan ayırmada kullanılan RSBİ güvenilir midir? İbrahim Mungan
  S - 30  Mantar zehirlenmesine bağlı olarak gelişen ensefalopati tanısında transoküler ultrasonografi kullanımı Fethi Gül
  S - 31  Yoğun bakım hastalarında kan ürık asit düzeyi ile prognoz ilişkisi Mehtap Pehlivanlar Küçük
  S - 32  Robot yardımlı radikal sistektomi sonrasında hangi hastaları yoğun bakıma kabul edeceğimizi pre- ve intraoperatif dönemde öngörebilir miyiz? Firdevs Tuğba Bozkurt
       
  15.30-16.00 KAHVE MOLASI VE FİRMA ZİYARETLERİ  
       
  15.30-16.00 E-POSTER SUNULARI E-POSTER ALANI
       
  16.00-17.30 KONFERANSLAR SERİSİ-2 A SALONU
    Moderatör: Nahit Çakar  
    MOST: Multiple Organ Support Therapy in critical illness Claudio Ronco
    When do I start RRT? What is the evidence? Lui Forni    
    Continuous versus intermittent β-Lactam infusion in severe sepsis Charles Gomersall      
       
    UZMANI İLE SÖYLEŞİ -1 B SALONU
    Yoğun bakım yandal uzmanı oldum Yalım Dikmen-Mustafa Ay
Özlem Polat-Burçin Halaçlı
       
    UZMANI İLE SÖYLEŞİ -2 C SALONU
    Sıvı yanıtının fizyolojik değerlendirilmesi Simru Tuğrul-Aycan Kundakçı
Rabia Sarı-Volkan Yarar
       
  17.30-18.45 SOSYAL KONFERANS: Dönüşen Sağlık Paradigması / Deniz Sezgin A SALONU
       
  20.45-22.00 40.YIL TYBD FENER ALAYI Otel Bahçesi
       
  22:00 KONSER - Can GOX Konser Alanı
       
  21 NİSAN 2018, CUMARTESİ  
       
  08.30 - 10.00 PANEL-7 HEMODİNAMİ YÖNETİMİ A SALONU
    Moderatörler: Neslihan Alkış - Işıl Özkoçak Turan  
    Sıvı yanıtının değerlendirilmesi Pınar Zeyneloğlu
    Sistemik mikrovasküler coherence Can İnce
    Iatrogenic hemodilution: A possible cause for avoidable blood transfusions Azriel Perel
       
    PANEL-8 ULTRASONOGRAFİ B SALONU
    Moderatörler: David Chiumello - Funda Gök  
    CT or lung USG? For respiratory monitoring David Chiumello
    Diafram USG Barış Yılmaz
    Kas USG Funda Gök
    Ekokardiografi Fethi Gül
       
    PANEL-9 ORGAN DESTEK SİSTEMLERİ C SALONU
    Moderatörler: Hülya Başar - Füsun Eroğlu  
    Kalp ve akciğer destek sistemleri Nermin Kelebek Girgin
    Renal destek sistemleri Alper Yosunkaya
    Karaciğer destek sistemleri Nedim Çekmen
       
  10.00-10.30 KAHVE MOLASI VE FİRMA ZİYARETLERİ  
       
  10.00-10.30 E-POSTER SUNULARI E-POSTER ALANI
       
  10.30-12.00 PANEL-10 POLİTRAVMA A SALONU
    Moderatörler: Selim Turhanoğlu - Asu Özgültekin  
    Politravmalı hastada transfüzyon yönetimi Kemalettin Koltka
    Politravma hastasında ventilasyon Melike Cengiz
    Ağır kafa travmalı hastaya yaklaşım Yusuf Tunalı  
    Acceptable outcome after neurocritical care Lara Prisco
       
    PANEL-11 KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ B SALONU
    Moderatörler: Ömer Kurtipek - Hilal Sazak  
    Kalite indikatörleri Nimet Şenoğlu
    İndikatörlerin geri ödemede kullanımı Hüseyin Öz
    Kalitede süreç iyileştirme Ayten Zeydan
    Hasta güvenliğini tehdit eden unsurlar Hilal Ayoğlu
       
    PANEL-12 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN SERTİFİKA PROGRAMLARININ YAPILANDIRILMASI C SALONU
    Moderatörler: Melek Çelik - Zafer Çukurova  
    Yoğun bakım hemşiresinin görev tanımı Yasemin Akbal
    Türkiye'de yoğun bakım hemşireliği sertifikasyonu Gülçin Bozkurt  
    Dünyada yoğun bakım hemşireliği sertifikasyonu Emine Türkmen
       
  12.00 - 13.00 40.YIL BİLDİRİ YARIŞMASI (Deneysel Çalışma) B SALONU
    Jüri: Ali Reşat Moral, Ali Günerli, Hüseyin Öz, Figen Esen, Yalım Dikmen  
       
  DY - 01  Renal iskemi reperfüzyonunun uzak organ etkisinin Claudin -5 ile değerlendirilmesi Anıl Kılınç
  DY - 02  Yoğun bakımda sedasyon amaçlı kullanılan ilaçların antioksidan aktivitelerinin farklı antioksidan metodlarıyla incelenmesi Evren Büyükfırat
  DY - 03  The beneficial effects of ozone therapy in acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice A.Hayriye Tezcan
  DY - 04  Comparison of two different laser speckle contrast imaging devices for assessing microvascular function and validation with cytocam - idf technique Göksel Güven
  DY - 05  Esomeprazolun, postoperatif ortaya çıkan ağrı, pulmoner, kardiak ve renal komplikasyonlara etkisi Didem Onk
       
    40.YIL BİLDİRİ YARIŞMASI (Klinik Çalışma) C SALONU
    Jüri: Oya Kutlay, Atilla Ramazanoğlu, Nahit Çakar, Necmettin Ünal, Ferda Kahveci  
       
  KY - 01  On pump koroner arter bypass sonrası uzamış mekanik ventilasyon: Prediktör faktörler Mazlum Şahin
  KY - 02  Hematolojik onkolojik hastalarda HFNC ve NIMV ventilasyonun karşılaştırması Sinem Gevenkiriş
  KY - 03  Konjenital kalp cerrahisinde venöz oksijen saturasyonunun NIRS ile noninvaziv takibi mümkün olabilir mi? Dilek Altun
  KY - 04  Geçmişe dönüp baktık: Akciğer kontüzyonunda ne zaman antibiyoterapi? Dursun Fırat Ergül
  KY - 05  Venö-Venöz ekstrakorporyal membran oksijenasyonu süresini tahmin edebilir miyiz? Burçin Halaçlı
  KY - 06  Endocan, ventilatör ilişkili pnömonide yeni bir biomarker olabilir mi? İlke Küpeli
       
  13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ  
       
  14.00-15.30 PANEL-13 SEPSİS A SALONU
    Moderatörler: Figen Esen - İsmail Cinel  
    Septik şokta antibiyotik de-eskalasyonu düşünülür mü? Halis Akalın
    Sepsiste mediyatör temizlenmesi Remzi İşçimen
    Sepsiste akut beyin disfonksiyonu Figen Esen
    How to make sepsis less lethal? Konrad Reinhart
       
    PANEL-14 NÜTRİSYONA YAKLAŞIM B SALONU
    Moderatörler: Kubilay Demirağ - Yavuz Demiraran  
    Nütrisyonel riskin belirlenmesi ve önemi İlkin Çankayalı
    Clinical nutrition goals for critically ill patients (optimal calories/protein) Yaseen Arabi
    Enteral nütrisyonu kesme nedenleri Ebru Kıraner
    Parenteral nütrisyona ne zaman başlanmalı? Nazım Doğan
       
    PANEL-15 KRONİK KRİTİK HASTALIK C SALONU
    Moderatörler: Hadiye Şirin - Oya Hergünsel  
    Yoğun bakımda edinilen kuvvetsizlik Gülay Eren
    Yoğun bakım sonrası kognitif bozukluk Günseli Orhun
    Yoğun bakım sonrası sendrom Ayşe Güler
    Yoğun bakım sonrası iyileşmenin hızlandırılması Güldem Turan
       
  15.30-16.00 KAHVE MOLASI VE FİRMA ZİYARETLERİ  
       
  15.30-16.00 E-POSTER SUNULARI E-POSTER ALANI
       
  16.00-17.30 KONFERANSLAR SERİSİ-3 A SALONU
    Moderatör: Tuğhan Utku  
    Mechanical Power: from a healthy lung to ARDS-VILI David Chiumello
    Lactate: friend or foe Lui Forni
    NG tube placement : aspiration pneumonia and nutrition. Risks and tricks Francesca Rubulotta
       
    UZMANI İLE SÖYLEŞİ -3 B SALONU
    Beyin ölümü ve donör bakımı Çetin Kaymak - Gülseren Elay
M Emin Çelik - Orbay Harmandar
       
    UZMANI İLE SÖYLEŞİ -4 C SALONU
    Sepsis hastası; üreme yok, klinik iyileşme var antibiyotik? Gökay Güngör - Özlem Acicbe
Cihangir Doğu - İnşa Ekiz İşcanlı
       
  17.30-18.45 ARASH PİRAT OTURUMU: 50. YILINDA ARDS TEDAVİSİ A SALONU
    Moderatörler: Oya Kutlay - Ferda Kahveci  
    Konuşmacılar Nahit Çakar-Yalım Dikmen
Necmettin Ünal
       
  20.30-21.00 SOSYAL KONFERANS - 40 Yıllık Hatır A SALONU
    Kahve, Nitelikli Kahve ve Nitelikli Demlemede Pratik Tavsiyeler Hasan Işık
Çağatay Gülabioğlu
Merve Kızıl
       
  21:00 GÖSTERİ B SALONU
    Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi  
       
  22 NİSAN 2018, PAZAR  
       
  08.30 - 10.00 PANEL-16 KILAVUZLARI TARTIŞALIM A SALONU
    Moderatörler: Suna Gören - Tayfun Adanır  
    Sepsis Seda Banu Akıncı
    AKI Mustafa Kemal Bayar
    ARDS İsmail Yıldız
    ASPEN Birgül Yelken
       
    PANEL-17  ANTİBİYOTİK YÖNETİMİ B SALONU
    Moderatörler: Levent Döşemeci - Süleyman Ganidağlı  
    Organ toksisitesi Ali Aydın Altunkan
    Pnömonide de-eskalasyon  Cenk Kıraklı
    PCT kılavuzluğunda antibiyotik kullanımı Evren Şentürk
    İnhalasyon yoluyla antibiyotik kullanımı Serap Şimşek Yavuz
       
   
PANEL-18 HEDEFE YÖNELİK VÜCUT SICAKLIĞI KONTROLÜ
C SALONU
    Moderatörler: Hülya Bilgin - Oktay Demirkıran  
    Hangi hastalar soğutulmalı? Canan Balcı
    Soğutmada kullanılan yöntemler Şule Akın Enes
    Soğutma ve ısıtma sırasında dikkat edilmesi gereken uygulamalar Aycan Kelez Yayık
    Hipotermide ilaç kullanımı Handan Birbiçer
       
  10.00-10.30 KAHVE MOLASI VE FİRMA ZİYARETLERİ  
       
  10.00-10.30 E-POSTER SUNULARI E-POSTER ALANI
       
  10.30-12.00 PANEL-19 MİKROBİYOTA VE MİKROBESİNLER A SALONU
    Moderatörler: Demet Aydın - Ahmet Eroğlu  
    Mikrobiyota Fatma Ülger
    Pro-Prebiyotikler Dilek Memiş
    Eser elementler Kürşat Gündoğan
    Antioksidanlar Deniz Erdem
       
    PANEL-20 YAŞLI HASTA B SALONU
    Moderatörler: Meral Kanbak - İbrahim Kurt  
    Kırılgan yaşlı Sibel Temür
    Postoperatif yaşlı hasta Ender Gedik   
    Kırılgan yaşlının bakımı Neriman Zengin  
    Destek nereye kadar? Dilek Özcengiz
       
    PANEL-21 RENAL DİSFONKSİYON C SALONU
    Moderatörler: Ateş Duman, Süheyla Ünver  
    Böbrek fonksiyonlarının korunması Serhan Tuğlular
    Gözden kaçan elektrolit: Klor Lale Karabıyık
    Biyobelirteçler Murat Haliloğlu
       
  12.00-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ  
       
  13.30-15.00 PANEL-22 SEDASYON-DELİRYUM A SALONU
    Moderatörler: Karamehmet Yıldız - Hülya Ulusoy  
    Yeni sedasyon kılavuzu Mehmet Turan İnal 
    Sedasyonda alternatif yöntemler Ayşe Belin Özer
    Yoğun bakım ünitesinde deliryum Elif Ayşe Çizmeci
    Türkiye'de sedasyon uygulamaları Seval Ürkmez
       
    PANEL-23 PALYATİF BAKIM B SALONU
    Moderatörler: Osman Ekinci - Ayla Kabalak  
    Palyatif bakım nedir? Meltem Uyar
    Multidisipliner ekipte kimler olmalı? Hülya Sungurtekin
    Hemşirelik yaklaşımı Gülbeyaz Can
    Yoğun bakım ünitesinde palyatif bakımın yeri Kadriye Kahveci
       
    PANEL- 24 ZEHİRLENME TEDAVİSİ  C SALONU
    Moderatörler: Gürayten Özyurt - Lale Karabıyık  
    Zehirlenmelerde acil yaklaşım ve yağ emülsiyonlarının kullanımı Belgin Akan
    Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve hiperbarik oksijen tedavisi Seval İzdeş
    Sentetik kanabinoidler ile zehirlenmeler İlkay Ceylan
    Vücut dışı kan arıtma yöntemlerinin kullanımı Işıl Köse
       
  15.00-15.30 KAHVE MOLASI VE FİRMA ZİYARETLERİ  
       
  15.30-17.00 UZMANI İLE SÖYLEŞİ -5 A SALONU
    Hava yolu bakımı Nalan Adıgüzel - Gökşen Öz
Devrim Akdağ - Özgür Atmaca 
       
    UZMANI İLE SÖYLEŞİ -6 C SALONU
    Solunum mekanikleri Zuhal Karakurt - Atilla Şencan
Mustafa Akker - Pakize Özçiftçi Yılmaz
       
  17.00 - 18.00 KAPANIŞ OTURUMU A SALONU
       
  20.00 - 18.00 40. YIL GALA YEMEĞİ ve EDA & METİN ÖZÜLKÜ KONSERİ  

 

 

19. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi
19 - 22 Nisan 2018 - Titanic Deluxe Belek / Antalya