TTB HUV Danışma Kurulu Toplantısı

7 Aralık 2017 Perşembe

07 Aralık 2017


Sayı :

UDEK/A.09

07.12.2017

Konu :

TTB HUV Danışma Kurulu Toplantısı

 



Sayın Prof. Dr. Mehmet Uyar
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı


Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 2045/2017 Sayılı 28.11.2017 Tarihli “TTB HUV Danışma Kurulu” ile ilgili yazısı ile Uzmanlık Derneklerimiz TTB HUV Danışma Kurulu Toplantısına davet edilmektedir.


Türk Tabipleri Birliği’nin her yıl nisan ve kasım aylarında yılda iki kez yaptığı HUV Danışma Kurulu  Toplantısının ilki, çeşitli nedenlerle bu yıl gerçekleşmemişti. 2017 Yılının ikinci HUV Danışma Kurulu Toplantısı, 13 Aralık 2017 Çarşamba günü, 13:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Birliğimizde yoğun bir tempo ile devam eden Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Eğitimleri nedeniyle toplantı tarihi ve gününü, zorunlu olarak Aralık ayında ve çarşamba günü yapmak durumunda kaldık. Bu zorunlu değişikliğin kurul üyelerimiz tarafından anlayışla karşılanacağını umuyoruz.

Danışma Kurulu toplantımızda, HUV Listesinin rutin güncelleme çalışmaları ile doktorlar, sağlık hizmeti üreticileri ve sağlık hizmeti alan kişi ve kuruluşları yakından ilgilendiren 2018 Yılı TTB katsayısının tespiti üzerinde Birliğimizde yapılan çalışmalar gözden geçirilecektir.

HUV Tarifesi Güncellemeleri, bildiğiniz gibi önce HUV Çalışma Gruplarında görüşülerek karara bağlanmakta ve takiben Danışma Kurulunda sizlerin bilgisine sunulmaktadır. Gündemdeki HUV Güncelleme Listesi, ilgili uzmanlık dernekleriyle çoğunlukla yüz yüze, bazen de elektronik ortamda yapılan toplantılarda görüşülmüş, tartışılmış ve karşılıklı  anlaşma sağlanmış olarak Danışma Kurulu’nda sizlerin bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.

Tüm tarafların HUV Listesiyle ilgili eksiklik ve yakınmalarını gidermesi amaçlanan bu güncellemelerin, Danışma Kurulu üyelerimizin değerli görüşleri de alındıktan sonra, 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe konulması düşünülmektedir. 

Bu nedenle, 13 Aralık 2017 Çarşamba günü 13:00-17:00 saatleri arasında TTB Merkez Konseyi Binasında yapılacak olan TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında, kurumunuzu temsil etmek üzere belirleyeceğiniz iki (2) üyenizin iletişim bilgilerini (adı soyadı, eposta adresi ve GSM numarası) udek@ttb.org.tradresine göndermeniz ve toplantıya katılımlarının sağlanması konusunda göstereceğiniz işbirliği için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dr. Gülriz Erişgen
TTB-UDEK Genel Sekreteri