Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu

3 Kasım 2017 Cuma


Sayı    :

UDEK/A-70

03.11.2017

Konu  :

“Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu”

 Sayın  Prof. Dr. Mehmet Uyar
Türk Yoğun Bakım Derneği  Başkanı


Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 1829/2017 Sayılı 02.11.2017 Tarihli “Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu” ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir. 
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri

Bağlantıwww.ttb.org.tr/sil/abis0006.pdf