Tıpta Uzmanlık Yeterlik Belgelerinin Doçentlik Sınav ve Atama Süreçlerinde kullanımı

31 Ekim 2017 Salı


Sayı    :

UDEK/A-68

31.10.2017

Konu  :

“Tıpta Uzmanlık Yeterlik Belgelerinin Doçentlik Sınav ve Atama Süreçlerinde kullanımı”

 

 

Sayın Prof. Dr. Mehmet Uyar
Türk Yoğun Bakım Derneği  Başkanı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 73112577-2141 Sayılı “Doçentlik Sınavı ve Unvanı Süreci hk.” konulu yazısı ile doçentlik atama sürecinde yapılacak değişikliklerle ilgili üniversite ve öğretim üyelerinden görüş istenmektedir. 
Doçentlik sınavı ve atama süreçlerinde meslek örgütü tıpta uzmanlık dernekleri tıpta uzmanlık yeterlik kurullarımız tarafından verilen Tıpta Uzmanlık Yeterlik Belgeleri’nin varlığı ve değeri hakkında görüş bildirilmesi, özellikle tıp yaşamımız boyunca sürekli mesleki gelişimin öneminin vurgulanması, bu belgelerin doçentlik atama süreçlerinde kullanımının önerilmesi nitelikli sağlık hizmeti sunumunda ortak çabamıza somut katkı sunacaktır. 
Bu ortak görüşümüzün ivedilikle tüm üyelerinizle paylaşılmasında göstereceğiniz çaba için teşekkür ederiz. Saygılarımızla.
Doç. TDr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri