Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI. Ulusal Kongresi

3 Ekim 2017 Salı


Sayı    :

UDEK/A-62

26.09.2017

Konu  :

“Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI. Ulusal Kongresi”

 

 

Sayın Prof. Dr. Mehmet Uyar
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı


Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 1480/2017 Sayılı 12.09.2017 Tarihli “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI. Ulusal Kongresi” ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir. 


Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.
Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri
Bağlantı: http://www.ttb.org.tr/sil/abis0028.zip