Hastaya Yeterli Süre

7 Nisan 2017 Cuma


Untitled Document

Sayı    :

UDEK/A-54

06.04.2017

Konu  :

"Hastaya Yeterli Süre"

 

 

Sayın Prof. Dr. Mehmet Uyar
Türk Yoğun Bakım Derneği  Başkanı

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin bu yıl "14 Mart Etkinlikleri" kapsamında dile getirdiği dört talepten birisi "Hastaya Yeterli Süre" ayrılması idi.

 

Bu bağlamda uzmanlık derneklerimizin kendi alanlarına yönelik, hekimlerin, hastalardan ayrıntılı bir görüşmeyle anamnez alabilmeleri; gerekli muayeneleri, tanı ve tedaviye ilişkin bilgilendirmeleri, sağlık eğitimini yapabilmeleri ve hastalarla sağlıklı bir iletişim kurabilmelerine olanak sağlayacak yeterli sürelerin belirlenmesini önemsiyoruz.

 

Bu konuyla ilgili görüşlerinizi ve değerlendirmelerinizi en kısa sürede (olanaklı ise 14 Nisan 2017 Cuma gününe) udek@ttb.org.tr adresine iletmeniz konusunda yapacağınız işbirliğine teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla.

 

 

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri

 

Bağlantı: TTB web sayfasında yer alan haber ve basın açıklaması eris¸imi http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/iyihekimlik-6563.html