"Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet" Çalıştayı

7 Nisan 2017 Cuma


Untitled Document

Sayı    :

UDEK/A-53

05.04.2017

Konu  :

"Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet" Çalıştayı

 

 

Sayın Prof. Dr. Mehmet Uyar
Türk Yoğun Bakım Derneği  Başkanı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin 377/2017 Sayılı 07.03.2017 Tarihli Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı" ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri

 

Bağlantı: www.ttb.org.tr/sil/abis0100.zip