TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 37. Olağan Genel Kurulu

16 Aralık 2016 Cuma


Untitled Document

Sayı    :

UDEK/A-48

 

Konu  :

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 37. Olağan Genel Kurulu

 

Sayın  Prof. Dr. Mehmet Uyar
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı;

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 37. Olağan Genel Kurulu 03 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

37. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kararlar ve Katılımcılar Listesine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri

Bağlantı: http://www.ttb.org.tr/udek/haber_goster.php?Id=396