Kurslar

Yoğun Bakımcılar için İstatistik Kursu

11-12 Haziran 2022 İstanbul

5. YOĞUN BAKIMDA EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

2 Temmuz 2022 Malatya

15. Yoğun Bakımda USG Kullanımı Kursu

1 Temmuz 2022 Malatya

13.Sürekli Renal Replasman Tedavileri Kursu

03-04 Haziran 2022 Ankara

6. Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu

04 Haziran 2022 Kayseri

5. Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu

28 Mayıs 2022 Van

38. Mekanik Ventilasyon Kursu

20-21 Mayıs 2022 Elazığ

4. Non İnvazif Mekanik Ventilasyon Kursu

21 Mayıs 2022 İzmir

3. Non İnvazif Mekanik Ventilasyon Kursu

5 Mart 2022 İstanbul