Kritik hastalar için beslenme desteği

9 Ocak 2022 Pazar

Türk yoğun Bakım Derneği Yeni Yayınlar Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır.


 

ÖZET
Beslenme desteği kritik hastanın yönetiminde önemli bir noktadır. Bu review, yoğun bakımda beslenme ile ilgili son kanıtları sunmakta; kritik hastalık ve gastrointestinal yol arasındaki ilişkiyi anlatmakta; ayrıca beslenme desteğinin sunulacağı optimal yol, doz ve zamanlama ile ilgili son kanıtlara yer vermektedir. Enerji gereksinimini saptamak için önerilen yol indirekt kalorimetri olsa da, prediktif hesaplamalar daha sık kullanılmaktadır. Ancak bu hesaplamalar birey bazında doğru sonuçlar vermeyebileceğinden kullanımları ile ilgili limitasyonlar mevcuttur. Şu anki mevcut kanıtlar çoğu hastada erken enteral beslenmeyi önerir. İlk hafta boyunca enteral dozun günlük olarak tedrici artışı önerilmektedir. Enteral beslenmenin geciktirilmesi septik şoktaki hastalar için uygun olabilir. Son çalışmalara göre, parenteral nütrisyon da enteral nütrisyon kadar efektif olup, kritik hastalığın ilk haftasında yeterli enteral nütrisyon desteğine ulaşılamayacağı öngörülüyorsa parenteral nütrisyona başlanabilir. Yüksek protein desteği önerilmekle bereber, ne zaman başlanacağı ile ilgili net bir veri bulunmamaktadır. İmmüno-nutrisyon kritik hastalarda rutin olarak önerilmemektedir. Yapay beslenme almakta olan hastalar metabolik bozukluklara karşı yakın izlenmelidir. Beslenme alanındaki pek çok cevapsız soru, yeterli güçteki çalışmalarla cevaplandırılmayı beklemektedir.