Yetişkinlerde ekstrakorporeal kardiyopulmoner resüsitasyon kanıt ve çıkarımlar

9 Ocak 2022 Pazar

Türk yoğun Bakım Derneği Yeni Yayınlar Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır.


 

Yetişkinlerde ekstrakorporeal kardiyopulmoner resüsitasyon: kanıt ve çıkarımlar
Darryl Abrams, Graeme MacLaren, Roberto Lorusso, Susanna Price, Demetris Yannopoulos, Leen Vercaemst, Jan Belohlávek, Fabio S. Taccone, Nadia Aissaoui, Kiran Shekar, A. Reshad Garan, Nir Uriel, Joseph E. Tonna, Jae Seung Jung, Koji Takeda, Yih-Sharng Chen, Arthur S. Slutsky, Alain Combes & Daniel Brodie
Intensive Care Medicine volume 48, pages1–15 (2022)

Özet
Hem hastane içi hem de hastane dışı kardiyak arrest için fonksiyonel tedaviler ile hayatta kalma oranları oldukça düşüktür. Ekstrakorporeal kardiyopulmoner resüsitasyon (ECPR), geleneksel CPR sırasında ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) ile vital son organ perfüzyonunu arttırarak prognozu iyileştirmeye yönelik bir modalite olarak ortaya çıkmaktadır ve arrest etiyolojisini tersine çevirmek için yapılacak müdahaleler için hastayı stabilize eder. Bu acil prosedürü uygulamak, kaynaklara önemli bir yatırım gerektirir ve hatta en başarılı ECPR programları bile ekstrakorporeal cihazlarla desteklenen kurtarılamayacak hastalar sebebiyle sağlık sistemlerine, klinisyenlere, hastalara ve ailelerine yük olabilir. Non-randomize ve gözlemsel çalışmalarda, seçilmiş hasta popülasyonlarında hastane içi kardiyak arrest sonrası ECPR ile geleneksel CPR karşılaştırılmış ve  iyileştirilmiş sağkalım arasında bir ilişki olduğu defalarca gösterilmiştir. Son zamanlarda, randomize kontrollü çalışmalar, standart resüsitasyona göre ECPR'nin yararı olduğunu öne sürüyor. Yüksek düzeyde koordinasyona sahip  sağlık hizmet sistemlerinde hastane dışı kardiyak arrestte de bu tür çalışmaların faydasının olabileceği bildirilmektedir. Bu verilerin klinik pratiğe uygulanması dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Sonuçların, ECPR'nin başlatıldığı ortam ve sisteme göre değişmesi muhtemeldir. ECPR’nin, CPR'nin bir uzantısı olarak kabul edilip edilmeyeceği, hangi noktada uzatılmış organ destek tedavisi haline geleceği ve iyileşemeyen veya kalp nakline alınamayan  hastalara nasıl yaklaşılacağı dahil olmak üzere önemli etik zorluklar ortaya konmaktadır. ECPR'nin ekonomik etkisi sağlık sistemine göre değişir ve gelişigüzel kullanıldığında kaynakları aşma potansiyeline sahiptir. İdeal olarak, araştırmalar bu tedavinin maliyet-faydaları hakkında sağlık sistemlerini bilgilendirmek için ekonomik değerlendirmeleri içermelidir.

 

Eve götürelecek mesajlar
Son zamanlarda yapılan randomize kontrollü çalışmalardan elde edilen veriler, ekstrakorporeal kardiyopulmoner resüsitasyonun (ECPR) yüksek düzeyde koordinasyona sahip sağlık hizmeti sunum sistemlerinde uygulandığında kardiyak arrest sonrası nörolojik ve fonksiyonel iyileşme ile sağkalımı iyileştirebileceğine dair bugüne kadarki en kesin kanıtları sunmaktadır. Yalnızca ECPR'nin kullanıldığı ortamı ve sistemi değil, aynı zamanda ECPR'nin daha yaygın uygulanmasına eşlik edebilecek etik ve ekonomik sonuçları da dikkate almak önemlidir.