TYBD Çalışma Grupları

2 Ağustos 2021 Pazartesi

Türk Yoğun Bakım Derneği Çalışma Gruplarının tekrar faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir.


TYBD Çalışma Grupları


 • Sepsis Çalışma Grubu
 • Yoğun Bakım Enfeksiyonları Çalışma Grubu
 • Mekanik Ventilasyon Çalışma Grubu
 • Renal Replasman Tedavileri Çalışma Grubu
 • Salgın Hastalıklar, Afetler Çalışma Grubu
 • Yoğun Bakım Hekimleri Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları Çalışma Grubu
 • Yoğun Bakım Zorunlu Hizmet Çalışma Grubu
 • Yoğun Bakım Eğitimi Çalışma Grubu
 • Hukuk Çalışma Grubu
 • Etik Çalışma Grubu
 • Beyin Ölümü, Organ Donasyonu Çalışma Grubu
 • Yurt Dışı İlişkiler Çalışma Grubu 
 • Özel Hastaneler Çalışma Grubu
 • Yoğun Bakım Sınavlarına Hazırlık (SCCM, ESICM, Yan dal) Çalışma Grubu
 • Rehberler Çalışma Grubu
 • Çok Merkezli Çalışma Çalışma Grubu
 • Yeni Yayınlar Çalışma Grubu
 • Resüsitasyon Sonrası Bakım Çalışma Grubu
 • Nöro-yoğun Bakım Çalışma Grubu
 • Metabolizma ve Endokrin Bozuklular Çalışma Grubu
 • Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu
 • Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu
 • Palyatif Bakım Çalışma Grubu
 • Klinik Nütrisyon Çalışma Grubu
 • ECMO, Plazma Değişim, Karaciğer Destek Sistemleri Çalışma Grubu
 • EKO, USG Çalışma Grubu
 • Resüsitasyon Çalışma Grubu
 • Travma Çalışma Grubu
 • Yoğun Bakım İşlemleri, Hizmetleri Ücretlendirme Çalışma Grubu
 • Sosyal Medya ve İletişim Çalışma Grubu
 • Tele-Tıp Çalışma Grubu
 • Yapay Zeka Çalışma Grubu