Olağan Genel Kurul Erteleme

15 Mart 2021 Pazartesi

Olağan Genel Kurul Erteleme


Değerli Üyelerimiz,

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelge doğrultusunda; sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine karar verilmiştir.

Dernek üye sayımızın 2508 olması ve mümkün olduğunca fazla üyemizin katılımı ile daha demokratik, üyelerimizin iradelerini daha doğru şekilde yansıtacak bir genel kurul yapılabilmesi amacıyla, ayrıca kişi başı 8 metrekare alan sağlanacak fiziki koşulların ve yeterli sosyal mesafenin sağlanamaması riskleri söz konusu olduğundan, mevcut pandemi koşullarında üyelerimizi hastalık tehlikesine maruz bırakmamak ve yeni genelgelerin izlenebilmesi için derneğimizin Seçimli Olağan Genel Kurulu’nun Dernekler Yönetmeliğinin 14. maddesi kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

TYBD
Yönetim Kurulu