İyi ki TTB var

17 Eylül 2020 Perşembe

Türk yoğun bakım hekimleri COVID-19 pandemisinin üstesinden gelmek için durup dinlenmeden çalışmaya devam etmekte ve
bu süreçte halkımıza daima en doğru ve bilimsel temellere dayalı sağlık hizmetini sunmaya çalışmaktadırlar.

Türk Yoğun Bakım Derneği, Türk Tabipleri Birliği’nin yanındadır ve halkımızı ve tüm sorumluları bu mücadelede sağlık çalışanlarını desteklemeye çağırmaktadır.
#iyikiTTBvar