Yoğun Bakım Ünitelerinde COVID-19 ile Mücadele Planı - Hazırlıklar

15 Mart 2020 Pazar

COVID-19 ilişkili akut solunum yetersizliği ile yoğun bakım ünitesine (YBÜ) alınan hastalar diğer yoğun bakım hastalarından ayrı bir alanda kohortlanarak tedavi edilmelidirler.

  1. Hastane yatışı gereken tüm şüpheli/ tanılı COVID-19 vakaları kohortlanarak tedavi edilmelidirler. COVID-19 hastalarının negatif basınçlı odalarda takip ve tedavi edilmesi tavsiye edilse de salgın sırasında bu özel odaların çok kısa sürede dolacağı ve ihtiyacı karşılayamayacağı bir gerçektir.
  2. COVID-19 tanısı alan ve yoğun bakım endikasyonu konan hastalar için “Kohort YBܒler”i oluşturulmalıdır. Bu üniteye sadece yoğun bakım endikasyonu konan, COVID-19 tanılı hastalar yatırılacaktır.
  3. “YBÜ Triaj Alanı” alanları oluşturulmalıdır. Şüpheli COVID-19 tanısı olan ve mekanik ventilasyon desteğine ihtiyaç duyan hastalar tanısı kesinleşene kadar bu alanlarda takip ve tedavi edilmelidir.
  4. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi tamamlanan COVID-19 hastası “COVID-19 Kohort Servis” e taburcu edilmelidir.
  5. Solunum sıkıntısı ile başvuran şüpheli tanılı hastaların triajı için lokal protokoller oluşturulmalıdır. Bu protokoller hastanenin alt yapısı, fiziki şartları ve sağlık çalışanı kapasitesi doğrultusunda hastayı karşılayan ilgili branşlar tarafından belirlenmelidir. 
  6. Sağlık çalışanlarının korunması etkin ve kesintisiz sağlık hizmeti için birincil öncelik olmalıdır. Salgın sırasında kişisel koruyucu ekipman (KKE) ihtiyacı çok artacaktır. Bu artışı karşılayabilecek oranda KKE temini sağlanmalıdır.
  7. Kişisel koruyucu ekipman bulunması yanında doğru kullanımı kontaminasyonu önlemek için gereklidir. Sağlık personeline KKE’nin doğru kullanımı için hizmet içi eğitimlerini yürütecek ekibin belirlenmesi ve eğitimlere kesintisiz devam etmesi gereklidir. Konu ile ilgili hizmet içi eğitimler mutlaka uygulamalı gerçekleştirilmelidir.
  8. Sağlık personelinde uzun saatler, kesintisiz, yüksek tempolu çalışmaya bağlı olarak gelişmesi muhtemel durumların önlenmesi amacı ile personel dağılımı ve çalışma saatlerinin (vardiyaların) düzenlenmesi, ek personel taleplerinin karşılanabilmesi için planlama yapılmalıdır.
  9. Ülke genelinde “COVID-19 YBÜ İletişim Ağı” kurularak aktif iletişim sağlanmalı, günlük yeni vaka, taburculuk, ölüm, demografik veriler, hastalık ciddiyet verileri ve YBÜ yatak durumu bu ağ üzerinden takip edilmelidir.