TÜRK YOĞUN BAKIM DERGİSİ

10 Şubat 2020 Pazartesi

Türk Yoğun Bakım Dergisi, Türk Yoğun Bakım Derneği’ nin süreli yayın organıdır ve yoğun bakım içerikli, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan bağımsız ve önyargısız hakemlik ilkelerine dayanan ulusal, periyodik bir dergidir.