Türk Yoğun Bakım Dergisi Editör Değişimi

9 Ekim 2018 Salı

Türk Yoğun Bakım Dergisi Editörü Prof.Dr. Perihan Ergin Özcan olarak değişmiştir.

Sayın Üyemiz,


Türk Yoğun Bakım Derneği’nin yayın organı olan Türk Yoğun Bakım Dergisi (J Turk Soc Intens Care), dört ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir. Yoğun bakım alanına ilişkin özgün deneysel ve klinik araştırmaları, olgu sunumlarını, yayın kurulu kararı ile istenmiş derlemeleri, editöryal yorumları, editöre mektupları ve ulusal yoğun bakım kongrelerinde sunulan bildiri özetlerini yayımlamaktadır.


Yönetim Kurulu'nun kararıyla Dergi Editörlüğüne Prof. Dr. Perihan Ergin Özcan getirilmiştir. Türk Yoğun Bakım Dergisi Editörü Prof. Dr. Perihan Ergin Özcan ve Editör Yardımcıları Prof.Dr. Ozan Akça, Prof.Dr. Murat Gündüz, Prof.Dr. Murat Yılmaz’ın dergimizin hazırlanma ve yayınlanma sürecine yeni bir bakış ve ivme getireceği inancıyla başarılar dileriz.

Bu vesile ile önceki editörümüz Prof. Dr. Yalım Dikmen ve ekibine emek ve katkıları için candan teşekkür ederiz.


Dergimizin; üyelerimizden ve yoğun bakımla ilgilenen tüm branşlardan gelecek multidisipliner yoğun bakım makaleleriyle ulusal ve uluslararası yayıncılık alanında söz sahibi olmasını amaçlamaktayız. Yayın ilkelerimizi takip ederek hazırlayacağınız makalelerin çoğalmasını umut eder, sevgi ve saygılarımızı sunarız. 

Prof. Dr. İsmail Cinel
Türk Yoğun Bakım Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı