Şehir Toplantısı Elazığ

24 Ekim 2017 Salı

17 Kasım 2017, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Kampüs Eğitim Salonu

YOĞUN BAKIMLARDA SEPSİS TANI VE YÖNETİMİNDE GÜNCELLLEME - Program
13.45 - 14.00 Açılış Konuşması
  Elazığ Şehir Temsilcisi Azize Beştaş
TYBD Şehir Temsilciliği Üst Kurul Başkanı Alper Yosunkaya
Elazığ Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Adnan Seyrek
  1. OTURUM:  
14.00 - 14.20 Sepsis Tanımında Değişiklikler Esef Bolat
14.20 - 14.40 Sepsiste Antibiyotik Tedavisi Arzu Şenol
14.40 - 15.00 Yoğun Bakımlarda Septik Hastalarda Sıvı Yönetimi Yavuz Demiraran
15.00 - 15.15 Sorular ve Tartışma  
15.15 - 16.00 Kahve Arası  
     
  2.OTURUM:  
16.00 - 16.20 Sepsiste ARDS ve Tedavide Değişiklikler var mı ? Murat Yılmaz
16.20 - 16.40 Septik Akut Böbrek Hasarı(ABH) ve yönetimi Alper Yosunkaya
16.40 - 17.00 Sepsis Hastasında Nütrisyon Birgül Büyükkıdan
17.00 - 17.15 Sorular ve Tartışma
   
17.15 - 17.30  Türk Yoğun Bakım Derneği Sizi Dinliyor - İlimizdeki yoğun bakım sorunları
  * Katılım Ücretsizdir

 

 

İletişim: Prof.Dr. Azize Beştaş
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD
abestas@firat.edu.tr
 
Toplantı Yeri: Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Kampüs Eğitim Salonu