Uluslararası Medya Çalıştayı

20 Şubat 2017 Pazartesi

Paydaşı olduğumuz "Uluslararası Organ Nakli Ağı" nın faz iki çerçevesinde 5 adet Uluslararası Medya Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylar sırasında Derneğimizi Dernek Başkanı Prof.Dr.Mehmet Uyar ve Yönetim Kurulu üyesi Doç.Dr.Tuğhan Utku temsil etmişlerdir.

Paydaşı olduğumuz "Uluslararası Organ Nakli Ağı" nın faz iki çerçevesinde 5 adet Uluslararası Medya Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaylar sırasında üye Ülke medya temsilcileri beyin ölümü, canlı ve kadaverik organ nakli ve toplumsal farkındalik gibi konularda bilgilendirilmişlerdir. Çalıştaylar sırasında Derneğimizi Dernek Başkanı Prof.Dr.Mehmet Uyar ve Yönetim Kurulu üyesi Doç.Dr.Tuğhan Utku temsil etmişlerdir.