Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz

20 Şubat 2017 Pazartesi

Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz

Untitled Document

 

Sayın Üyemiz,

"Yaşamın son döneminde tıbbi tedavide karar verme sürecine ilişkin kılavuz" Avrupa Konseyi Biyoetik Komitesi (DH-BIO) tarafından, hasta hakları hakkında çalışmaları esnasında, I·nsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (Oviedo Sözles¸mesi, ETS No. 164, 1997) ile güvence altına alınan ilkelerin uygulanabilmesini kolaylaştırmak amacıyla kaleme alınmıştır.

Aynı zamanda, yaşamın son döneminde alınacak kararlara dair güncel tartışmalara ışık tutacak özellikler içeren kılavuzun amaçları arasında; karar sürecini etkileyecek temel unsurları ortaya koymak, bu sürecin parçası olabilmeyi sağlamak, karşılaşılan karmaşık durumları aydınlatmaya katkı sağlamak yer almaktadır.

Söz edilen kılavuzun Türkçe versiyonunun tanıtımının sağlanması ve yaşamın son döneminde tıbbi bakım ile ilgili güncel konuların tartışılmasına olanak vermek için 25 Ekim 2016 tarihinde İstanbul'da Avrupa Konseyi Biyoetik Kurulu ve Acıbadem Üniversitesi işbirliğinde "Yaşamın Son Döneminde Tıbbi Bakım, Sağlık Hizmetleri Sempozyumu" düzenlenmiş ve Derneğimiz adına Yönetim Kurulu üyemiz Doç.Dr.Tuğhan Utku "Futility in intensive care unit; dark side of the moon" başlıklı bir konuşma yaparak katkıda bulunmuştur.

Sözü geçen kılavuz (orjinal dillerde döküman temini için Council of Europe web sayfasından www.coe.int) ve "Yas¸amın Sonunda Hasta Bakımı Sempozyumu Sonuç Raporu" na ekte ulaşabilirsiniz.

Konu ile ilişkili olması açısından; Türk Tabipleri Birliği Yayını olan Toplum ve Hekim Dergisinin YAŞAMIN SON DÖNEMİDE SAĞLIK HİZMETLERİ konulu (Ocak - Şubat 2016 Cilt: 31 Sayı: 1) ekinde Derneğimiz de dahil Dernek görüşlerini içeren sayısını da ekte bulabilirsiniz.

 

Link 1:
Yaşamın Sonunda Hasta Bakımı Sempozyumu Sonuç Raporu

Link 2:
End Of Life Care Symposium Booklet

Link 3:
Toplum ve Hekim Dergisi