Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Program Yöneticileri Toplantısı

7 Aralık 2016 Çarşamba

3 Aralık 2016 tarihinde Türk Yoğun Bakım Derneği merkezinde Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Program Yöneticileri Toplantısı yapılmıştır. Toplantı Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı (v.2.1) uyarınca tüm uzmanlık eğitimi programları tarafından verilen eğitim ve öğretimin standardizasyonunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

3 Aralık 2016 tarihinde Türk Yoğun Bakım Derneği merkezinde Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Program Yöneticileri Toplantısı yapılmıştır. Toplantı Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı (v.2.1) uyarınca tüm uzmanlık eğitimi programları tarafından verilen eğitim ve öğretimin standardizasyonunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıya katılan 32 Program Yöneticisine değerli katkıları ve katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Toplantıda üzerinde görüş birliğine varılan kararlar imza altına alınarak Tıpta Uzmanlık Kurulu'na iletilmiştir. Kararları okumak için lütfen tıklayınız.