Akademi Yoğun Bakım

5 Aralık 2016 Pazartesi

Türk Yoğun Bakım Derneği olarak öteden beri öğrenme felsefesinin temellerini oluşturan kavram olan "Akademi" sözcüğü ile karşınızdayız. "Akademi Yoğun Bakım" en kıdemsizinden en kıdemlisine, yaşına bakmaksızın genç kalabilen Yoğun Bakım'a emek veren herkese sınırsız öğrenme, irdeleme ve yenilenme olasılığı sunan bir yapı olarak tasarlandı.

Türk Yoğun Bakım Derneği olarak öteden beri öğrenme felsefesinin temellerini oluşturan kavram olan "Akademi" sözcüğü ile karşınızdayız. "Akademi Yoğun Bakım" en kıdemsizinden en kıdemlisine, yaşına bakmaksızın genç kalabilen Yoğun Bakım'a emek veren herkese sınırsız öğrenme, irdeleme ve yenilenme olasılığı sunan bir yapı olarak tasarlandı.

Süresiz eğitim olanağının tüm üyelerimizin gelişimine olanak tanıyacağı ve bizleri daha bir güncel tutma konusunda işlev göreceği kesindir.  Birbirimizle bilgi  paylaşıp uygulamada yol almamız söz konusu olacaktır. Akademi sayesinde Yoğun Bakım'ın temellerini kafamızda oturtmamız ve temel bilimlerdeki gelişmelerin ayağımıza getirilmesi, klinik tecrübelerimize bilgiyi yansıtmamıza olanak verecektir. Sonuç olarak, kongrelerin ortamlarından bile  daha bir bilim-öğrenme eksenli bir rotaya oturan 
Akademi Yoğun Bakım bizleri daha donanımlı yapacaktır.

DETAYLAR:

  1. Türk Yoğun Bakım Derneği (Dernek) nin her türlü eğitim faaliyetinin altında toplandığı işlevsel birim Akademi Yoğun Bakım (AYB) dır.
  2. Tüm eğitim faaliyetleri AYB altında kodlanır ve arşivlenir.
  3. AYB' nin kendine ait özel tasarlanmış logosu vardır  ve Logo Derneğin bizzat yaptığı eğitim faaliyetlerinde kullanılır. Yukarıda anılan faaliyetler dışında logonun kullanımı Dernek YK'unun iznine tabidir.
  4. Dış eğitimler için Dernek desteği istendiğinde Derneğin özgün logosu kullanılır
  5. AYB Dernek YK tarafından yönetilir. Gerektiğinde danışma kurulu olarak Çalışma Gruplarından birer temsilcinin katıldığı bir komisyon oluşturulur.
  6. AYB bir çatı yapı olduğu için Derneğin tüm birimleri ile aktif işbirliğinde çalışır.