Bölge Toplantısı Gaziantep

30 Kasım 2016 Çarşamba

28 Aralık 2016

 

17.00 - 17.10 Açılış 
Türk Yoğun Bakım Derneği Şehir Temsilcisi Ertuğrul Kılıç
Kamu Hastaneler Birliği Gaziantep Genel Sekreteri  Ömer Aykut
17.10 - 17.30 Non-invaziv Ventilasyonun Gelişimi ve Endikasyonları Süleyman Ganidağlı
17.30 - 17.50 Yoğun Bakımda Non-invaziv Ventilasyon Uygulama Teknikleri Ertuğrul Kılıç
17.50 - 18.05 Kahve Arası
18.05 - 18.25 Non-invaziv Ventilasyonda Güncel Konular Berna Kaya Uğur
18.25 - 18.45 Non-invaziv Ventilasyonda Hemşirelik Hizmetleri Sevgin Samancıoğlu
18.45 - 19.00 Tartışma
*Kayıt Ücretsizdir…
İletişim:  Dr. Ertuğrul Kılıç
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi                     Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Gaziantep
drertugrulkilic@yahoo.com
0533 630 48 75