6 Nisan 2016 - Çarşamba
           
  17.00-17.45   OTURUM - 1 SALON B
      AÇILIŞ OTURUMU    
      Necmettin Ünal    
      Hülya Ulusoy    
           
  17.45-18.30   PROF.DR.CEMALETTİN ÖNER AÇILIŞ KONFERANSI SALON B
      YOĞUN BAKIMDA BİLGİ NASIL GELİŞİR: ARDS ÖRNEĞİ    
      Luciano Gattinoni  
           
   7 Nisan 2016 - Perşembe
           
  07.30-08.30   TOPLANTI - 1 SALON A
      TYBD Çalışma Grupları ve Şehir Temsilcileri genel toplantısı:
(Bu toplantı tüm TYBD üyelerinin katılımına açıktır)
      TYBD Yönetim Kurulu Üyeleri    
      Tüm Çalışma Grupları Başkan ve Üyeleri    
           
      OTURUM - 2 SALON B
      ITN & TYBD ORTAK TOPLANTISI (Kapalı Toplantı)
      Moderatörler: Ata Bozoklar, Eyüp Kahveci  
           
  08.30-10.00   PANEL - 1 SALON A
      ITN & TYBD ORTAK TOPLANTISI: KARACİĞER TRANSPLANTASYON SÜRECİNDE YB YÖNETİMİ
      Moderatörler: Fuat Saner, Birgül Yelken
     

- SCCM 2015 potansiyel donör bakım rehberi / Hüseyin İlksen Toprak

   
      - Akut karaciğer yetmezliğinde diğer organ sistemleri / Ender Gedik  
      - Karaciğer naklinde yoğun bakımcının rolü / Fuat Saner  
           
      PANEL - 2 SALON B
      YOĞUN BAKIMDA GÖRÜNTÜLEME
      Moderatörler: Antonio Pesenti, Özcan Erdemli
      - Volüm optimizasyonunda ECHO / Özcan Erdemli    
      - Akciğer USG / Davide  Chiumello  
      - ARDS de akciğer CT taraması nasıl optimize edilir? / Antonio Pesenti  
           
      PANEL - 3 SALON C
      ENFEKSİYON-1
      Moderatörler: Philippe Eggimann, Halis Akalın
      - YB’da MDR sorunu / Halis Akalın   
      - Antibiyotik terapötik ilaç izlemi: Nasıl kullanalım? / Jan De Waele  
      - Selektif dijestif dekontaminasyon (SDD) tartışmalarına güncelleştirme / Philippe Eggimann  
           
      PANEL - 4 SALON D
      TROMBOEMBOLİ
      Moderatörler: Akın Kaya, Ahmet Coşar
      - Venöz tromboemboli tanısı / Ali Aydın Altunkan  
      - Medikal ve mekanik profilaksi / Ahmet Coşar  
      - Trombolitik tedavi / Akın Kaya  
      - Multidisipliner pulmoner emboli müdahale ekipleri / Cenk Kıraklı  
           
  10.30-12.00   PANEL - 5 : PROF.DR.MELEK TULUNAY SEPSİS PANELİ SALON A
      GSA & TYBD ORTAK TOPLANTISI
      Moderatörler: Konrad Reinhart, Necmettin Ünal
      - Sepsis ve infeksiyonların uluslararası yönü / Konrad Reinhart  
      - Sepsis farkındalığı ve yönetimini geliştirmede Türkiye yaklaşımı / Necmettin Ünal    
      - Sepsis 2016' da yeni tanımlamalar / Yasser Sakr  
      - Değişimi engelleyen nedenler:Almanya'dan öğrenilenler / Konrad Reinhart  
           
      PANEL - 6 SALON B
      MEKANİK VENTİLASYON
      Moderatörler: Luciano Gattinoni, Yalım Dikmen
      - Solunum mekaniklerini yatak başında nasıl kullanabilirim? / Antonio Pesenti  
      - Hipoksemik solunum yetersizliğinde “highflow” ne kadar etkili? / Yalım Dikmen  
      - ARDS'de pron pozisyon ve nöromüsküler blokerler / Luciano Gattinoni  
           
      PANEL - 7 SALON C
      YOĞUN BAKIMDA ABDOMEN
      Moderatörler: Jan De Waele, Selçuk Hazinedaroğlu
      - Abdominal kompartman sendromu yönetimi ve önlenmesinde anahtar? / Jan De Waele  
      - Ne zaman cerrahi? / Selçuk Hazinedaroğlu    
      - Komplike abdominal enfeksiyonlar ve infekte akut pankreatit olgusu / George Dimopoulos  
           
      PANEL - 8 SALON D
      YOĞUN BAKIMDA ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARI
      Moderatörler: Sibel Temur, Onur Özlü
      - Hemato-onkoloji hastalarında yoğun bakım gereksinimi / Sibel Temur  
      - Postoperatif pediatrik hastaların yoğun bakım süreci / Tanıl  Kendirli  
      - Obstetrik hastalarda yoğun bakım / Işıl Özkoçak Turan  
      - Geriatrik hastalarda tedavi yaklaşımlarında farklılıklar / Dilek Memiş    
           
  12.10-13.00  
UYDU SEMPOZYUM - 1  
SALON A
      - HASTA-VENTİLATÖR UYUMU VE ÖTESİ    
      Mehmet Uyar, Arash Pirat    
           
      KONFERANS - 1 SALON B
      Moderatör: Türkan Toğal
      Karaciğer destek sistemlerinin rolü / Fuat Saner  
           
      UZMANI İLE SÖYLEŞİ - 1 SALON C
      Moderatör: Emre Çamcı
      Asid-Baz Dengesi / Lütfi Telci  
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 1 (DY1 - DY6) SALON D
      PROF.DR.KUTAY AKPİR SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI (DENEYSEL)    
           
  14.00-15.30   YUVARLAK MASA - 1 SALON A
      YOĞUN BAKIM UZMANLIK EĞİTİMİNDE NEREDEYİZ ?
      Moderatörler: Ferda Kahveci, Nurullah Okumuş
      - Uzmanlık eğitim programındaki son durum / Engin Uçar  
      - Yoğun bakım yan dal müfredatı / Ferda Kahveci  
      - Eğitimde ölçme değerlendirme / Fazıl Serdar Gürel  
      - YB Uzmanlık eğitiminde Hollanda modeli / Jozef Kesecioğlu  
      - Sahadaki eksiklik ve problemlerin belirlenmesi, beklentiler ve öneriler / Zuhal Karakurt    
           
      PANEL - 9 SALON B
      ITN &TYBD ORTAK TOPLANTISI: ITN PROJESİ
      Moderatörler: Atilla Ramazanoğlu, Eyüp Kahveci
      - ITN projesinin tanıtımı / Eyüp Kahveci  
      - ITN projesinin erken dönem sonuçları / Ata Bozoklar  
      - ITN projeye TYBD’nin katkısı / Tuğhan Utku    
           
      PANEL - 10 SALON C
      SIVILAR ve ENDOTEL
      Moderatörler: Can İnce, Lütfi Telci
      - Glikokaliks ve kavşaklar: Endotel hücre bariyerinde yeni görüşler / Can İnce    
      - Sıvı tercihi: Fark yaratır mı? / Evren Şentürk    
      - Ciddi sepsisde volüm optimizasyonu / Yasser Sakr  
           
      PANEL - 11 SALON D
      YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
      Moderatörler: Selim Turhanoğlu, Semra Demirbilek
      - Yoğun bakımda radyasyon güvenliği / Funda Gök    
      - Yoğun bakımda psikolojik tehditler / Hakan Kumbasar  
      - Yoğun bakım çalışanlarında enfeksiyon riski / Semra Demirbilek  
           
  16.00-17.30   PANEL - 12 SALON A
      NÜTRİSYON - 1
      Moderatörler: Stephane Schneider, Melek Çivi
      - Enteral beslenmenin beslenme dışı yararları / Hülya Sungurtekin    
      - Enteral beslenme ve ishal / Stephane Schneider  
      - Kritik hastada parenteral nütrisyon ne zaman başlatılmalıdır? / Levent Döşemeci   
      - Omega 3 yağ asitlerinin klinik nütrisyondaki rolü / Melek Çivi  
           
      PANEL - 13 SALON B
      HEMODİNAMİK MONİTORİZASYON
      Moderatör: Constantin J.C. Trepte, Ali Reşat Moral
      - Hemodinamik tutarlılık ve mikrosirkülasyonu izlemenin mantığı / Can İnce    
      - Ventilatördeki hastada hemodinamik monitorizasyon / Pınar Zeyneloğlu    
      - Hemodinamik monitorizasyonda değişen eğilimler / Emre Çamcı    
           
      YUVARLAK MASA - 2 SALON C
      ANTİBİYOTİK UYGULAMALARI
      Moderatörler: Şaban Esen, Mehmet Kızılkaya
      - Erken başlama / Mehmet Kızılkaya  
      - De-eskalasyon her zaman mümkün mü? / Mehmet Turan İnal   
      - Antibiyotik tedavisinin yönlendirilmesinde biyobelirteçler / Ahmet Dilek  
      - Antibiyotik uygulama stratejileri / Özlem Kurt Azap  
      - Ekstrakorporeal tedavide antibiyotik dozları / Alper Yosunkaya    
      - İnhalasyon-nebülizasyon ile uygulama / Şaban Esen  
           
      PANEL - 14 SALON D
      SEDASYON, ANALJEZİ, DELİRİUM
      Moderatörler: Aliye Esmaoğlu, Nazım Doğan
      - YB da deliri(um)yor muyum? / Perihan Ergin Özcan   
      - Konuşamayan hastada ağrı değerlendirmesi / Hülya Ulusoy  
      - Yoğun bakımda uyku ve uyku bozuklukları / Remzi İşçimen   
           
  17.40-18.30   UZMANI İLE SÖYLEŞİ - 3 SALON B
      Moderatör: Ali Günerli
      Tüketim koalgülopatisi / Erdal Kurtoğlu  
           
      KONFERANS -3 SALON D
      Moderatör: Kubilay Demirağ
      ERC 2015 Klavuzunda neler değişti ? Oktay Demirkıran  
           
   8 Nisan 2016 - Cuma
           
  07.30-08.30   TOPLANTI-2 SALON A
      Şehir temsilcileri üst kurulu genel toplantısı (Bu toplantı tüm TYBD üyelerinin katılımına açıktır.)
      Necmettin Ünal, Alper Yosunkaya  
           
  08.30-10.00   PANEL - 15 SALON A
      PALYATİF BAKIM DERNEĞİ : Yeni yönetmelik
      Moderatörler: Demet Tok, Süheyla Ünver
      - Palyatif bakım felsefesi / Gülçin Fatma Şenel  
      - Palyatif bakımda neredeyiz ? / Ayla Kabalak  
      - Palyatif bakımda yasal ve etik sorunlar / Ekin Özgür Aktaş    
      - Palyatif bakım-YB ayrımı / Gonca Oğuz  
           
      PANEL - 16 SALON B
      KLİNİK TOKSİKOLOJİ
      Moderatörler: Lale Karabıyık, Murat Sayın
      - Yoğun bakım ünitesinde farmakovijilans / Semra Şardaş    
      - Hiperoksi ve oksijen toksisitesi / Lale Karabıyık  
      - Gündemimiz “Alkollerle İntoksikasyonlar” / Hakan Erbay   
      - İntoksikasyon tedavisinde yeni yaklaşımlar / Seval İzdeş  
           
      PANEL - 17 SALON C
   

 

GÜNCEL YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
      Moderatörler: Murat Gündüz, Yasemin Ergün
      - Yoğun bakım hemşirelerinin rolleri ve hemşire iş gücü planlama / Emine Türkmen  
      - Hemşirelikte yönetim / Yasemin Ergün    
      - Türkiye’de yoğun bakım hemşirelerinin dağılımı, eğitimi ve sertifikasyonu / Yıldız Demirbaş  
      - Nitelikli hemşireyi yoğun bakımda tutmak / Aycan Kelez Yayık  
           
      PANEL - 18 SALON D
   

 

KRİTİK HASTADA ENDOKRİN SORUNLAR
      Moderatörler: Levent Döşemeci, Ateş Duman
      - Gizli tehlike hipotiroidi / İsmail Katı  
      - Glukoz yönetimi / Gönül Ölmez Kavak  
      - Kritik hastalık ilişkili kortikosteroid yetmezliği (CIRCI) / Sema Kultufan Turan  
           
  10.30-12.00   PANEL - 19 SALON A
   

 

KARAR VERMEDE “YAPAY ZEKA”
      Moderatörler: Theodoros Kyprianou, Işıl Özkoçak Turan
      - Yoğun bakımda non-lineer dinamikler / Tuğhan Utku    
      - Yatış süresi ve mortalitenin yapay sinir ağları ile belirlenmesi / Dilek Özcengiz  
      - YBÜ ortamında güvenlik ve kalitesinin artırılmasında Hasta Veri Yönetim Sistemlerinin kritik rolü / Theodoros Kyprianou  
           
      PANEL - 20 SALON B
   

 

PULMONER HİPERTANSİYON
      Moderatörler: Davide Chiumello, Ercüment Yentür
      - Kritik hastada pulmoner hipertansiyon / Pınar Zeyneloğlu    
      - Mekanik Ventilasyon / Davide Chiumello  
      - Tedavi yaklaşımları / Mehmet Oral  
           
      PANEL - 21 SALON C
      SEPSİS
      Moderatörler: Philippe Eggimann, Figen Esen
      - İmmun sistem değişiklikleri / İsmail Cinel    
      - Sepsisde immün değişiklikleri değerlendirmede biyobelirteçlerin kullanımı / Philippe Eggimann  
      - TYBD Sepsis Prevalans Çalışması / Nur Baykara    
           
      PANEL - 22 SALON D
   

 

NON-SEPTİK HASTADA VOLÜM REPLASMANI
      Moderatörler: Mustafa Kemal Bayar, Tayfun Adanır
      - Kafa travması / Tayfun Adanır  
      - Major cerrahi sonrası / Sezai Özkan  
      - Yanık / Selim Turhanoğlu  
      - Ezilme (crush) / Mustafa Kemal Bayar  
           
  12.10-13.00  
UYDU SEMPOZYUM - 2  
SALON A
      TTM & Kardiyak Arrest Hastalarinda Hedeflenmiş Isı Yönetimi: Bugün neredeyiz? Ve Nereye Gidiyoruz?
      Moderatör: Oktay Demirkıran
      - TTM Çalışması: Anahtar öğreniler / Hans Friberg    
      - Klavuzlarin gelisimi: Terapotik hipotermiden hedeflenmis sıcaklık yönetimine / Nicolas Deye    
      - Klinik Kanıtların Pratiğe Geçirilmesi / Oktay Demirkıran    
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 2 (DY1 - DY6) SALON B
      PROF.DR.KUTAY AKPİR SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI (KLİNİK)    
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 3 (S1 - S5) SALON C
      Moderatör: Alper Yosunkaya, Ali Aydın Altunkan
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 4 (S6 - S10) SALON D
      Moderatör: Ünase Büyükkoçak, Hafize Öksüz
           
  14.00-15.30   PANEL - 23 SALON A
   

 

YOĞUN BAKIMDA OBEZ HASTA
      Moderatör: Yasser Sakr, Nahit Çakar
      - Sağkalım paradoksu / Yasser Sakr  
      - Nutrisyon tedavisi / Rocco Barozzoni  
      - Mekanik ventilasyon / Nahit Çakar  
           
      PANEL - 24 SALON B
   

 

ENFEKSİYON-2
      Moderatörler: George Dimipoulos, Dilek Memiş
      - YB’da tropikal hastalıklar (Malarya, Leptospirozis)  / Özge Turhan    
      - Kandida biyofilm / George Dimopoulos    
     

- Antibiyotik yönetimi / Gülay Aşık Eren

 
           
      PANEL - 25 SALON C
   

 

YENİ VENTİLASYON MODLARININ KATKILARI
      Moderatörler: Jozef Kesecioğlu, Yalım Dikmen
      - NAVA / Özkan Akıncı  
      - PAV / Şaban Yalçın  
      - İntellivent ASV / Murat Yılmaz  
      - Bifazik modlar / Murat Gündüz  
           
      PANEL - 26 SALON D
      SEREBRAL KORUMADA TARTIŞMALI KONULAR - 1
      Moderatörler: Gülsen Korfalı, Hülya Bilgin
      - Kafaiçi basınç monitorizasyonu / Ercüment Yentür    
      - Serebral korumada mannitol mü, hipertonik salin mi ? / Aynur Akın Karayol  
      - Dekompresif cerrahinin zamanlaması / Arash Pirat    
           
  16.00-17.30   PANEL - 27 SALON A
   

 

TÜRKİYE'DE YOĞUN BAKIMLARIMIZ VE ORGAN NAKİLLERİ
      Moderatörler: Ferda Kahveci, Hülya Başar
      - Türkiye yoğun bakım ünitelerinin tıbbi değerlendirme sonuçları / Çetin Kaymak    
      - Türkiye'de beyin ölümü ve organ nakli konusunda neredeyiz? / Mehmet Ali Aydın  
      - Çözüm ortağı olarak TYBD ve etkinlikleri / Tuğhan Utku    
           
      PANEL - 28 SALON B
      RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ
      Moderatörler: Oktay Demirkıran, Ali Abbas Yılmaz
      - Zamanlama, genişletilmiş endikasyonlar, dozlar / Birgül Yelken  
      - Modaliteler ve hibrid tedaviler / Canan Balcı    
      - Antikoagülasyon / Oktay Demirkıran  
      - Komplikasyonlar / Ali Abbas Yılmaz  
           
      PANEL - 29 SALON C
   

 

CUMA GECESİ KABUSU
      Moderatörler: Mois Bahar , Figen Esen
      Danışmanlar: İsmail Cinel, Mehmet Uyar, Arash Pirat, Mustafa Kemal Bayar
      - Ciddi hipoksemi / Fethi Gül  
      - Ciddi hipotansiyon / Anıl Cömert  
      - Akut kan kaybı / Aydın Ulaş    
      - Ciddi hiperkarbi / Deniz Kosovalı  
           
      PANEL - 30 SALON D
   

 

YOĞUN BAKIMDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
      Moderatörler: Yavuz Demiraran, Ömer Tontuş
      - Klinik rehberlere uyumun izlenmesi / Bilgehan Karadayı  
      - YBÜ’de kalite izlem indikatörleri neler olmalı / Nimet Şenoğlu  
      - YBÜ’de sık görülen hatalar, önlemeye yönelik girişimler, raporlama sistemi / Ayten Zeydan  
      - YBÜ'ler nasıl akredite edilmeli / Abdullah Öztürk    
           
  17.40-18.30   KONFERANS - 4 SALON A
      Moderatör: Atilla Ramazanoğlu
      - Akciğer korunması / Luciano Gattinoni  
           
      UZMANI İLE SÖYLEŞİ - 5 SALON B
      Moderatör: Özkan Akıncı
      - Tedaviyi geriçekme(withdrawal) ötanazi değildir / Jozef Kesecioğlu  
           
      UZMANI İLE SÖYLEŞİ - 6 SALON C
      Moderatör: Halis Akalın
      - Kandida enfeksiyonlarını önlemek için öneriler / Philippe Eggimann  
           
      UZMANI İLE SÖYLEŞİ - 7   SALON D
      Moderatör: Oya Kutlay
      - Yoğun bakımda nütrisyon desteği hedefi nasıl olmalıdır? / Mois Bahar    
           
  18.30-19.00   TOPLANTI - 3   SALON A
      TYBD dergisi ve sepsis ağı toplantısı / Figen Esen    
           
  18.35-19.05   AKŞAM KONFERANSI - 2 SALON B
      Moderatörler: Kubilay Demirağ, Tuğhan Utku
      Dinazorların Dolaşım ve Solunum Fizyolojisi / Arash Pirat    
           
   9 Nisan 2016 - Cumartesi
           
  07.30-08.30   TOPLANTI - 4 SALON A
      Sepsis çalışma grubu aktiviteler toplantısı (Bu toplantı tüm TYBD üyelerinin katılımına açıktır)
     

Sepsis Çalışma Grubu Üyeleri, Necmettin Ünal

           
      TOPLANTI - 5 SALON B
      - Beyin ölümü donasyon çalışma grubu aktiviteler toplantısı (Bu toplantı tüm TYBD üyelerinin katılımına açıktır)
      Beyin Ölümü Çalışma Grubu Üyeleri, Ferda Kahveci
           
      OTURUM - 4   SALON C
      ITN & TYBD ORTAK TOPLANTISI (Kapalı Toplantı)    
      Moderatörler: Ata Bozoklar, Eyüp Kahveci
           
  08.30-10.00   PANEL - 31 SALON A
      NÜTRİSYON-2
      Moderatörler: Rocco Barazzoni, Mehmet Uyar
      - Yaşlı hastalarda özelleştirilmiş beslenme / Stephane Schneider  
      - Kritik hastada protein metabolizması ve gereksinimi / Mehmet Uyar  
      - Anabolizmayı sürdürmede beslenmenin rolü / Rocco Barazzoni  
           
      YUVARLAK MASA - 3 SALON B
      YOĞUN BAKIMDA 5N 1K
      Moderatörler: Necmettin Ünal, Zafer Çukurova
      - Yoğun bakım nedir? / Zafer Çukurova  
      - Nasıl ücretlendirilmeli ? / Alper Süzen    
      - Yoğun bakım neresidir? / Nazım Doğan   
      - Niçin yoğun bakım ihtiyacı var? / Nurullah Okumuş  
      - Ne zaman yoğun bakım ? / Melike Cengiz    
      - Yoğun bakım uzmanı kimdir? / Jozef Kesecioğlu  
           
      PANEL - 32 SALON C
      SEREBRAL KORUMADA TARTIŞMALI KONULAR - 2
      Moderatörler: Aynur Akın Karayol, Ahmet Eroğlu
      - İskemik beyin hasarı: Erken tanı ve tedavi / Yavuz Demiraran  
      - Beyin metabolik hızının yavaşlatılması: Hipotermi / Hafize Öksüz  
      - Beyin metabolik hızının yavaşlatılması: Farmakolojik yaklaşım / İbrahim Kurt  
           
      PANEL - 33   SALON D
      FELAKET SENARYOLARINA HAZIR MIYIZ ?
      Moderatörler: Ahmet Coşar, Sülayman Ganidağlı
      - Patlama (blast) yaralanmaları / Ercan Türeci    
      - Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) / Levent Kenar    
      - Olgularla deneyimlerimiz / Ertuğrul Kılıç    
           
  10.30-12.00   YUVARLAK MASA - 4 SALON A
      YOĞUN BAKIMLARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE SONUÇLARI: YENİ STRATEJİ NASIL OLMALI
      Moderatörler: Necmettin Ünal, Zuhal Karakurt
      - Sağlık Bakanlığı / Osman Arıkan Nacar    
      - SGK / Alper Süzen    
      - Yoğun Bakım/ Göğüs Hastalıkları / Enfeksiyon Hastalıkları / Hüseyin Öz, Zuhal Karakurt, Halis Akalın  
      - Yargıtay / Gürsel Yalvaç, Süleyman Caner, Battal Yılmaz    
           
      PANEL - 34 SALON B
      RESÜSİTASYON SONRASI YAKLAŞIMLAR
      Moderatörler: Kubilay Demirağ, Handan Birbiçer
      - Sepsis benzeri sendrom / Handan Birbiçer  
      - Kardiyovasküler yaklaşım / Şule Akın   
      - Nörolojik yaklaşım / Türkan Toğal  
      - Prognoz belirleme / Kubilay Demirağ  
           
      PANEL - 35 SALON C
      REHABİLİTASYON
      Moderatörler: Necati Gökmen, Murat Yılmaz
      - Erken mobilizasyon / Necati Gökmen  
      - Pulmoner rehabilitasyon / Aygen Türkmen    
      - Erken rehabilitasyonda engeller / Azize Beştaş    
           
      PANEL - 36 SALON D
      ITN &TYBD ORTAK TOPLANTISI (Kapalı Toplantı)
      Moderatörler: Ata Bozoklar, Yavuz Selim Çınar
      Başlangıçtan günümüze ITN projesi ve Yoğun Bakım’ın bu projedeki rolü / Eyüp Kahveci  
      Organ nakli sürecinde Yoğun Bakım / Zeljka Gavranovic  
      Organ nakli koordinasyonu sırasında Yoğun Bakım / Ata Bozoklar    
      Artıları ve Eksileri ile Yoğun Bakım süreci / Tuğhan Utku    
           
  12.10-13.00   ORTAK TOPLANTI: ITN & GSA & TYBD SALON A
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 5 (S11 - S15) SALON B
      Moderatörler: Uğur Koca, Mert Şentürk
           
      SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 6 (S16 - S20) SALON C
      Moderatörler: İbrahim Kurt, Canan Balcı
           
      WORKSHOP - 1 SALON D
      Mekanik Ventilatörlerde Yeni Nesil / Yalım Dikmen    
           
      PANEL - 38 SALON B
      HIZLI EYLEM SİSTEMLERİ (RAPID RESPONSE TEAM)
      Moderatörler: Neslihan Alkış, Jülide Ergil
      - Sistemin kurulması ve yararları / Volkan Hancı   
      - Uygulama örnekleri: Sepsis, Şok / Nedim Çekmen  
      - Yoğun bakım uzmanının sistem içindeki rolü / Süleyman Ganidağlı    
           
      PANEL - 39 SALON C
      KRİTİK HASTADA KALP ATIM HIZI KONTROLÜ
      Moderatörler: Meral Kanbak, Mustafa Kemal Bayar
      - Kalp hızı kontrolünün önemi / Nihan Yapıcı  
      - Serebral patolojilerde beta blokaj / Seda Banu Akıncı  
      - Sepsiste beta-adrenerjik modülasyon / Figen Esen    
           
      YUVARLAK MASA - 5 SALON D
      MALPRAKTİS VE ONAM FORMLARI
      Moderatörler: Necmettin Ünal , Süleyman Caner
      Katılımcılar: Süleyman Caner, Hüseyin Öz, Ömer Kurtipek, Ferda Kahveci, Yavuz Demiraran, Battal Yılmaz, Gürsel Yalvaç  
           
  16.00-17.30   PANEL - 40 SALON A
      YOĞUN BAKIMDA AİLE DESTEĞİ
      Moderatörler: Theodoros Kyprianou, Gülçin Bozkurt
      - Sinerji modeli / Besey Ören  
      - Karar vermede aile katılımı: Eve taburculukta aile görüşü / Onur Özlü  
      - YBÜ hastalarının aileleri için psikolojik destek modelleri / Theodoros Kyprianou  
      - Tedavi başarısına etkisi / Gülçin Bozkurt  
           
      PANEL - 41   SALON B
      AKILCI İLAÇ KULLANIMI
           
      PANEL - 42 SALON C
      YOĞUN BAKIMDA YARAYA YAKLAŞIM
      Moderatörler: Nur Baykara, Güniz Meyancı Köksal
      - Bası yaraları / Nermin Kelebek  
      - İnkontinans dermatiti / Ebru Kıraner  
      - Yara tedavisi / Fatma Ülger  
           
      PANEL - 43 SALON D
      CUMARTESİ GECESİ ATEŞİ
      Moderatörler: Oya Kutlay, Ercüment Yentür
      Danışmanlar: Yalım Dikmen , Birgül Yelken, Gülay Aşık Eren , Lale Karabıyık
      - Yeni gelişen ateşe yaklaşım / Mustafa Akker  
      - Santral ateş ayrımı / Dilek Yılmaz    
      - Ampirik antibiyotik tedavisi / Özlem Acicbe  
      - Hızlı tanıda laboratuarın yeri / Nazlıcan Boyacı  
           
  17.40-18.00   KAPANIŞ OTURUMU SALON D