Ulusal Yeterlik Kurulu (Seçimli) Genel Kurulu

14 Aralık 2016 Çarşamba


Untitled Document

Sayı    :

UYEK/A-07

 

Konu  :

Ulusal Yeterlik Kurulu (Seçimli) Genel Kurulu

 

Sayın Prof. Dr. Mehmet Uyar
Türk Yoğun Bakım Derneği  Başkanı
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu (TTB-UDEK-UYEK) Olağan Seçimli Genel Kurulu aşağıdaki Gündem ile 17 Aralık 2016 Cumartesi günü toplanacaktır.

"Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi" Madde 16'da UYEK Genel Kurulu tanımlanmaktadır: "UYEK Genel Kurulu; Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan tıpta uzmanlık ana ve yan dallarında kurulan ve UYEK tarafından belirlenen ilke ve asgari standartlara uygunluğu onaylanan Yeterlik Kurullarının başkanları ve Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilmiş temsilcilerinden, TTB-UDEK Yürütme Kurulunca belirlenen üç TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyesinden ve ATUB temsilcisinden oluşur. UYEK Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan ve o tarihte aktif konumda olan komisyonların başkanları UYEK Genel Kuruluna bilgi sunma amaçlı davet edilir."

Daha önce 21.11.2016 tarihinde UYEK/A-6 Sayı ile duyurduğumuz Genel Kurul davetimizi yenilemek istedik. Yeterlik Kurulu Temsilcilerinizin UDEK-UYEK Seçimli Genel Kurulu'na katılımının sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Prof. Dr. Volkan Öztuna

Prof. Dr. Tunçalp Demir

TTB-UDEK-UYEK Başkanı

TTB-UDEK Başkanı

                
TTB-UDEK-UYEK Olağan Seçimli Genel Kurulu Gündemi
-Divan Başkan ve Üyelerinin Seçimi
-Açılış Konuşmaları
-Faaliyet Raporunun okunması
-Faaliyet Raporunun Genel Kurul tarafından tartışılması
-2016-2018 Dönemi TTB-UDEK-UYEK Yürütme Kurulu Seçimi
-Dilek ve Temenniler
-Kapanış
Tarih  : 17.12.2016
Saat    : 10.00-15.00
Yer     : TTB Merkez Konsey Yerleşkesi - Ankara