XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Programı

3 Aralık 2016 Cumartesi


Untitled Document

Sayı     :

UDEK/A-45

 

Konu   :

XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Programı

 

Sayın Prof. Dr. Mehmet Uyar
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı
XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk TabipleriBirliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından İstanbul Tabip Odası'nın evsahipliğinde 10 Aralık 2016 Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Kurultay ve TTB-UDEK Çalışma Grupları Toplantıları birlikte planlanmış etkinliklerle tamamlanacaktır.

Uzmanlık eğitiminin yanında iyi Hekimlik yapmanın bile zorlaştığı günümüz OHAL koşullarında bu yıl yirmiikincisini düzenlediğimiz Kurultayımız ülkemiz sağlık ortamı için büyük önem taşımaktadır. Uzmanlık eğitiminin bileşenleri olan Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakülteleri, Eğitim Hastaneleri, Tabip Odaları, Uzmanlık Dernekleri ve sağlıkla ilgili diğer kurumların temsilcilerinin bir araya geleceği kurultayımızda sağlık sistemi, Uzmanlık eğitimi, dernekler ve yeterlik kurulları ile ilgili sorunlar tartışılıp çözüm önerileri geliştirilecektir.

Ülkemiz sağlık ortamının ve uzmanlık eğitiminin sorunlarının tüm boyutları ile tartışılacağı ve uzmanlık dernekleri tabip odaları yönetici ve temsilcilerinin, Uzmanlık eğitimi alanına ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın Uzmanlık Eğitimi üzerine söyleyecek sözü olan herkesin  davetli olduğu Kurultayımıza katılarak bilgi ve birikimlerinizi bizlerle paylaşabilmeniz son derece değerlidir.

XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı'nda buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Selçuk Erez                      

Prof. Dr. Tunçalp Demir

İstanbul Tabip Odası Başkanı        

TTB-UDEK Başkanı

 

XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Program:http://www.ttb.org.tr/images/stories/haberler/file/TUEK_2016_Program.pdf