Çalışma Grupları Toplantıları

3 Aralık 2016 Cumartesi


Untitled Document

Sayı     :

UDEK/A-43

 

Konu   :

Çalışma Grupları Toplantıları

 

Sayın Prof. Dr. Mehmet Uyar
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı

XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayımız 10Aralık2016 Cumartesi günü İstanbul'da,İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde düzenlenmektedir.

Programda uzmanlık derneklerimizin katkı ve katılımları ile gerçekleşecek Çalışma Grupları Toplantılarımız yer almaktadır.

Çalışma Grupları Toplantısı (Saat:11:00-13:00)

Salon 1: İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu: Eşdeğer İlaçlar ve Türkiye
Kolaylaştırıcılar:Dr. Sırrı Bilge, Dr. Ali Özyurt

Salon 2: Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu: Hava Kirliliği ve İklim Değişiklikleri
Kolaylaştırıcılar: Dr. Gamze Varol Saraçoğlu, Dr. Gülriz Erişgen

Salon 3: Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu: Uzmanlık Derneklerinin Beklentileri
Kolaylaştırıcı:Dr. Orhan Odabaşı

Salon 4: Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu: "Eğitim İçin diyalog: Hak bilinci ve kültürü için iletişim ve örgütlenme stratejileri"
Kolaylaştırıcılar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Ozan Toraman, Dr. Volkan Hancı

Salon 5:Etik Çalışma Grubu: Etik Boyutu ile Hekimlik Uygulamaları
Kolaylaştırıcılar: Dr. Naki Bulut, Dr. Ali Çerkezoğlu

Salon 6: ATUB TTB Temsilciliği ve Uzmanlık Dernekleri ATUB Temsilcileri Toplantısı
Kolaylaştırıcı:Dr. İskender Sayek

Salon 7: Sağlık  Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
Kolaylaştırıcı:Dr. Hasan Ogan

Toplantı organizasyonu açısından derneğinizi temsilen hangi Çalışma Grubu'nda kimlerin yer alacağını bilmemiz değerlidir. Çalışma gruplarına katılacak temsilcilerinizin isimlerini katılacağı çalışma grubu ile birlikte udek@ttb.org.tr adresine 08 Aralık 2016 Perşembe gününe kadar göndermeniz hazırlıklar açısından bizlere yardımcı olacaktır.

Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri