TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi

3 Aralık 2016 Cumartesi


Untitled Document

Sayı     :

UDEK/A-41

03.12.2016

Konu   :

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi

 

Sayın Prof. Dr. Mehmet Uyar
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin 1797/2016 Sayılı 30 Kasım 2016 Tarihli "TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi" ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri

Bağlantı:www.ttb.org.tr/sil/abis0128.pdf