Aydın Bölge Toplantısı / Yoğun Bakım Enfeksiyonları

8 Ekim 2019 Salı

12 Ekim 2019 / Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu

YOĞUN BAKIM ENFEKSİYONLARI BÖLGE TOPLANTISI
09.00 - 09.30 Açılış Konuşması
  TYBD Başkanı İsmail Cinel
   
09.30 - 10.30 Moderatörler: İsmail Cinel - Lale Karabıyık  
09.30 - 09.50 Asepsi Sterilizasyon Dezenfeksiyon Beliz Bilgili
09.50 - 10.10 Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrol Esasları Semra Gümüş Demirbilek
10.10 - 10.30 Yoğun Bakımda Ateşli Hastaya Yaklaşım Lale Karabıyık
10.30 - 11.00 Kahve molası  
     
11.00 - 12.20 Moderatörler: Seval İzdeş- Bülent Ertuğrul  
11.00 - 11.20 Yoğun Bakımda Bakteriyel ve Viral Pnömoniler Pakize Yılmaz
11.20 - 11.40 Yoğun Bakımda Kateter İlişkili Kan Dolaşım Enfeksiyonları Murat Arslan
11.40 - 12.00 Yoğun Bakımda Üriner Enfeksiyonlar Kutlay Aydın
12.00 - 12.20 Yara Yeri Enfeksiyonları Bülent Eruğrul
12.20 - 12.30 Tartışma  
12.30 - 13:30 Öğle Yemeği  
     
13.30 - 14.30 Moderatörler: Işıl Özkoçak Turan - Pakize Yılmaz  
13.30 - 13.50 Yoğun Bakımda Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Işıl Özkoçak Turan
13.50 - 14.10 Yoğun Bakımda İnvaziv Mantar Enfeksiyonları Barçın Ş. Öztürk
14.10 - 14.30 Yoğun Bakımda Çoklu İlaç Dirençli Enfeksiyonlar Seval İzdeş
14.30 - 15.00 Kahve molası  
     
15.00 - 16.00 Moderatörler: Necati Gökmen - İbrahim Kurt  
15.00 - 15.20 Sepsis Seval İzdeş
15.20 - 15-40 Septik Şok Yönetimi İsmail Cinel
15.40 - 16.00 Yoğun Bakımda Akılcı Antibiyotik Kullanımı İbrahim Kurt
16.00 - 16.30 Tartışma  
16.10 - 16.30 TYBD Sizi Dinliyor  
16.30 - 17.00 Değerlendirme - Katılım Belgesi - Kapanış  
     
  *Katılım belgesi alabilmek için kayıt zorunludur  

İletişim: Dr. Ali Rıza Kağnıcı
  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
  0505 255 57 08
   
Toplantı Yeri: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu
   
  *Katılım ücretsizdir