Bilimsel Araştırma Duyuru Kuralları

10 Ağustos 2017 Perşembe

Web sitemizde duyurulması için talebi yapılan bilimsel araştırmaların duyuru kurallarının web sitesinde yayınlanması için gerekli kriterler açıklanmıştır.


 

Sayın Üyemiz, 

TYBD web sitesinde üyelerimize duyurulması için talebi yapılan bilimsel araştırmaların duyuru kurallarının web sitesinde yayınlanması için gerekli kriterler şunlardır:


a.     Konu yoğun bakım ile ilgili olmalıdır
b.     Anket ve çalışma protokollerinin muhatabı yoğun bakım hekimleri ve/veya yoğun bakımlardaki diğer çalışanlar olmalıdır.
c.     Anketler ve çalışma protokolleri için için etik kurul onayı alınmış olmalıdır.
d.   Çalışma konusu ile ilgili haber mail veya web ilanlarında konunun detayları dernek kurumları tarafından değerlendirilmediği için çalışma sonuçları ile ilgili olarak derneğin hiçbir sorumluluğu bulunmadığının bilinmesi gereklidir. 
e.  Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde talebi; değerlendirilmesi için konu ile ilgili Çalışma Grupları’na yollayabilir.   


TYBD Yönetim Kurulu