4. Hemodinami Çalıştayı Ardından..

23 Mayıs 2017 Salı

Başkent Üniversitesi 20 Mayıs 2017 - Ankara

• Başkent Üniversitesi Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım BD tarafından ilki 17 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen 'Hemodinami Çalıştayı: Hayvan Laboratuvarı' nın dördüncüsü 20 Mayıs 2017 tarihinde ilk kez uluslararası katılımcılarla gerçekleştirildi.

• Açılış konuşmasını Anesteziyoloji AD Başkanı Prof. Dr. Zeynep Kayhan'ın yaptığı çalıştayda, sabah oturumunda Yoğun Bakım BD Başkanı Prof. Dr. Arash Pirat ve diğer öğretim üyeleri sunum yaptılar.

• Almanya, İsviçre, Polonya, İsrail ve Kosova'dan gelen 10 katılımcı kardiyovasküler fizyoloji, temel ile ileri hemodinamik izlem yöntemlerini domuzda oluşturulan farklı hemodinamik senaryolarda inceleme olanağı yanında hemodinamik monitörizasyon ile ilgili teorik dersler ve klinik senaryolar eşliğinde olguları tartışma imkanı buldular.

• PiCCO, transtrorasik ekokardiyografi ve pulmoner arter kateteri ile yapılan pratik çalışmaların sonrasında, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde ileri hemodinamik monitorizasyon uygulanmış hastalar ziyaret edildi