Başkent Üniversitesi Yoğun Bakım Bilim Dalı’nda çalışmak isteyen uzman hekimlerin dikkatine!...

1 Haziran 2017 Perşembe

Untitled Document

 

Başkent Üniversitesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı bünyesinde 37 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. 14 yataklı cerrahi bilimler, 10 yataklı kardiyovasküler cerrahi, 9 yataklı dahili bilimler ve 4 yataklı transplantasyon yoğun bakım ünitelerinde yıllık 1000 civarında hasta tedavi edilmektedir. Akut solunum yetmezliği, ARDS, kalp yetmezliği, ABH, akut karaciğer yetmezliği, sepsis ve septik şok, travma, karaciğer ve kalp nakli, LVAD ve yüksek riskli postoperatif cerrahi olgular başlıca hasta profilidir.


Yoğun Bakım Bilim Başkanı Prof. Dr. Arash Pirat ile birlikte iki öğretim üyesi, bir yoğun bakım yan dal uzmanlık öğrencisi, üç anesteziyoloji uzmanı ve pratisyen hekimler tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Şimdiye kadar üç yoğun bakım yan dal uzmanı mezun olmuştur.
Bilim dalımız oldukça zengin bir teknolojik donanıma sahiptir. Standart yoğun bakım tedavilerinin yanı sıra, ileri mekanik ventilasyon stratejileri (intellivent ASV, HFOV gibi), ileri hemodinamik izlem yöntemleri (transtrorasik ve transösefagial ekokardiyografi, pulmoner arter kateteri, PiCCO, Cardioq, MostcareUp gibi), venövenöz ve venarteriyel ECMO, ekstrakorporeal CO2 uzaklaştırma,  fiberoptik bronkoskopi ve bronkoskpi rehberliğinde perkütan trakeotomi , USG rehberliğinde torasentez,  sürekli renal replasman tedavileri, sitokin uzaklaştırma ve endotoksin adsorpsiyon uygulamaları, hedefe yönelik vücut sıcaklığı yönetimi ve ekstrakorporeal karaciğer destek tedavileri uygulanmaktadır.


Anabilim dalı eğitim ve makale saati dışında bilim dalımızda ayrı ait eğitim ve makale programı mevcuttur. Hasta vizitlerinde yatak başında güncel bilimsel bilgiler adapte edilmektedir.


Şimdiye kadar biri uluslararası olmak üzere dört kez domuz modelinde hemodinami çalıştayı ve bir kez uluslararası mekanik ventilasyon çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
Bilim dalımız öğretim elemanları ülkemiz ve dünya yoğun bakım bilimi ve transplantasyon kapsamında faaliyet gösteren dernekler ve düzenledikleri kongre ve kurslarda aktif olarak görev almaktadır.


Hemodinamik monitorizasyon, mekanik ventilasyon, sürekli renal replasman tedavisi, organ donör bakımı, ECMO ve transplantasyon kurslarına eğitmen desteği sağlamaktadır.


Bilim dalımız klinik ve deneysel çalışmaların yayınlanması açısından ülkemizdeki kliniklerde ön sıralarda yer almaktadır.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı'nda (Ankara Hastanesi) tam zamanlı olarak çalışmak isteyen uzman hekimlerin Prof. Dr. Pınar Zeyneloğlu'na başvurmaları gerekmektedir.


İletişim:
e-posta: pinar.zeyneloglu@gmail.com
Telefon: 03122036868-4811
GSM: 05326614960