Şehir Toplantısı Trabzon

16 Mayıs 2017 Salı

26 Mayıs 2017

Untitled DocumentTERAPÖTİK HİPOTERMİ (TTM= Hedefe Yönelik Sıcaklık Yönetimi) TOPLANTISI

 

17.45-18.00 Açılış
Türk Yoğun Bakım Derneği Şehir Temsilcisi - Hülya ULUSOY
Kamu Hastaneleri Birliği Trabzon Genel Sekreteri - Halit ÇINARKA
Türk Yoğun Bakım Derneği Adına - TYBD Yönetim Kurulu Üyesi
Oturum Başkanları: Erdem DUMAN, Hülya ULUSOY
18.00-18.20 TTM Uygulaması (Nedir?, Kime?, Nezaman?, Kaç Derecede?,Nekadar süre?) - Hülya ULUSOY
18.20-18.40 Kardiyak arrest ve Akut koroner sendromda TTMCihan ÖREM
18.40-19.00 Kahve arası
Oturum Başkanları: Erdem DUMAN, Hülya ULUSOY
19.00-19.20 Travmatik beyin hasarı,  subaraknoid ve intrakranial kanamada TTM - Erhan ARSLAN
19.20-19.40 İnme, hipoksik iskemik ensefalopati ve  konvülziyonlarda TTM - Sibel GAZİOĞLU
19.40-19.50 Tartışma ve Kapanış
19.50-20.00 TYBD Sizi Dinliyor…
20:00
Akşam Yemeği

 

 

İletişim:

Prof. Dr. Hülya ULUSOY
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Yoğun Bakım Bilim Dalı TRABZON
hulyaulusoy.md@gmail.com / 0532 744 51 28
Toplantı Yeri: KTÜ Sahil Tesisleri Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Toplantı Salonu

*Katılım ücretsizdir
 

 

 

Konuşmacılar: 
Prof.Dr. Hülya Ulusoy Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı
Prof.Dr. Cihan Örem Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Doç.Dr. Erhan Arslan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı
Doç.Dr. Sibel Gazioğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı